r. Imieniny:  A A A

Szkoła Podstawowa
im. Wandy Chotomskiej w Bogucinie

„Dajmy dzieciom miłość, żeby łez nie było” - Wanda Chotomska
      

Historia szkoły

Niełatwo jest przedstawić historię naszej szkoły, trudno pozbierać wszystkie okruchy i ułożyć je w całość. Zanim szkoła zadomowiła się w obecnym budynku i w takim kształcie - przechodziła różne koleje losu.

Pierwsze wzmianki o szkole w Bogucinie sięgają roku 1912. Nauczanie odbywało się wówczas w języku rosyjskim. Główne problemy jakie napotykało wtedy szkolnictwo polskie to: walka z zaborcą o naukę w języku ojczystym, brak programów nauczania i wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej, a także problemy lokalowe. 

W krótkich, następujących po sobie okresach czasu, szkołę pod swoim dachem goszczą: Jan Beda, Hipolit Mohaupt, Antoni Kowalczyk, Jan Rozwadowski. Wymieniając kolejnych mieszkańców Bogucina, którym los oświaty nie był obojętny, nie sposób pominąć Andrzeja Bieńka, w domu którego prowadzono nauczanie od 1923r. Wśród nauczycieli uczących w tym czasie wymieniane są nazwiska: Pani Pawlak oraz Pana Bolesława Wasilewskiego. Zaczynając od roku 1937, kiedy nauczycielką była Pani Zofia Kawecka, w Bogucinie były już trzy klasy, zaś w okresie okupacji utworzono jeszcze jedną, czwartą klasę. Podczas wojny nauczanie prowadzono z przerwami z uwagi na stacjonujące w szkole wojsko. (Informacje dotyczące tego okresu zebrała Pani J. Flisiak - pracownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Garbowie - filia w Bogucinie.)


W 1947 r. mieszkańcy wsi wyremontowali drewniany barak, który został przystosowany na potrzeby szkoły. Wówczas szkoła liczy już pięć klas. Wśród nauczycieli wymieniane są nazwiska: pana Urbańskiego, Józefa Reszki oraz Stanisławy Kisielewskiej. Najbardziej oczekiwanym momentem przez wszystkich mieszkańców była przeprowadzka do nowego budynku szkoły, wybudowanego w ramach ogólnopolskiej akcji „Tysiąc szkół na tysiąclecie państwa polskiego”. Dzieje się to 1 września 1969r. Następne lata to ogromny ruch kadrowy zarówno nauczycieli jak również kierownictwa szkoły. Kolejnymi dyrektorami zostają: Mieczysław Chmielnicki, Stanisław Rybak, Tomasz Górecki, Witold Kastelik, oraz Genowefa Gawron i Lidia Majewska.Ważną datą w historii szkoły w Bogucinie jest 1 września 1973rnastępuje powołanie Zbiorczych Szkół Gminnych. Szkoła w Bogucinie staje się jedną z nich. Pod swój dach przyjmuje uczniów z Piotrowic, Karolina i Lesiec. Wówczas szkoła mieści nawet 17 oddziałów. Zajęcia odbywają się na 2 zmiany. Tak dzieje się do roku 1984, kiedy zniesiono zbiorcze szkoły gminne powołując inspektoraty oświaty. Już w tym czasie (od 1983r.) szkołą kieruje Pani Krystyna Drozd. Przy udziale mieszkańców Bogucina szkoła zyskuje kolejne pomieszczenia. Zostaje dobudowana zastępcza sala lekcyjna, 2 szatnie oraz pomieszczenie przeznaczone dla Klubu Sportowego. W tym okresie uczniowie odnoszą liczne sukcesy zwłaszcza sportowe oraz wokalne. W następnych latach zostaje wybudowana scena i powiększony hol szkoły.   1 września 1999r. następuje wdrożenie reformy szkolnej. Zostaje powołana sześcioletnia szkoła podstawowa oraz 3 letnie gimnazjumz siedzibą w Garbowie.


Jak każda szkoła, tak i nasza przechodzi wiele zmian. Nowe przepisy wynikające z reformy edukacyjnej zostają wdrożone pod kierownictwem Anny Wójcik. 10 kwietnia 2002r. po raz pierwszy uczniowie klasy VI przystępują do ogólnopolskiego sprawdzianu. Poziom osiągnięć edukacyjnych nie tylko umożliwia naszym uczniom kontynuację nauki w gimnazjum, ale pozwala im odnosić liczne sukcesy w różnych dziedzinach wiedzy. W ostatnich latach znacznej poprawie uległ stan bazy oraz warunki funkcjonowania szkoły. Z większych przedsięwzięć należy wymienić: urządzenie pracowni komputerowej z dostępem do Internetu, uporządkowanie terenu wokół szkołą, remont schodów, wymiana stolarki okiennej i drzwi wejściowych, remont łazienek, częściowa wymiana mebli, ułożenie chodników oraz wykonanie opaski odwadniającej wokół budynku, przebudowa sceny, remont części dachu, remont i malowanie elewacji budynku, doposażenie szkoły w kolejne stanowiska komputerowe (projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny), wyposażenie biblioteki szkolnej w Multimedialne Centrum Informacji (projekt).


Na podkreślenie zasługuje fakt, że nasza placówka jest wydatnie wspomagana przez rodziców, którzy biorąc aktywny udział w życiu szkoły, świadczą jednocześnie wymierną pomoc materialną na jej rzecz. Przy udziale Urzędu Gminy włączamy się także do programów realizujących projekty współfinansowane przez Unię Europejską, dzięki czemu możliwe jest znaczne wzbogacenie wyposażenia szkoły.


5 czerwca 2006 r. zapisze się szczególnie w historii społeczności szkolnej, ponieważ szkoła przyjmuje imię znanej pisarki dla dzieci - Wandy Chotomskiej. Nadanie imienia zostało poprzedzone licznymi przedsięwzięciami realizowanymi w oparciu o projekt "PATRON SZKOŁY". Jako jedna z nielicznych placówek mieliśmy zaszczyt i szczęście gościć dostojną patronkę - Panią Wandę Chotomską, nazywaną przez siebie matką chrzestną szkoły. Podczas uroczystości nadania imienia i poświęcenia sztandaru została również odsłonięta tablica pamiątkowa na holu szkoły. Aktu tego dokonała sama patronka w towarzystwie Lubelskiego Kuratora Oświaty - Pana Marka Błaszczaka.

Początek roku szkolnego 2018/2019 powitaliśmy nareszcie w większej szkole, bogatszej o nową inwestycję - nowoczesną salę gimnastyczną. Budowa obiektu rozpoczęła się w 2017 roku, jej koszt to 1 648 894 zł. Inwestorem budynku jest Gmina Garbów, zaś projekt wykonał mgr inż. arch. Ryszard Skowron. Całkowita powierzchnia sali wynosi 457,80 m2. Jej długość 20,02 m, szerokość 24, 98 m, a wysokość 10,09 m. Obiekt jest przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich.

W nowym obiekcie już prowadzone są lekcje wychowania fizycznego, zajęcia szkolnego klubu sportowego. W sali odbywają się też treningi klubu “Jujitsu”, próby zespołu ludowego „Bogutki” oraz inne zajęcia sportowe i rekreacyjne dla różnych grup wiekowych. Nowoczesna sala gimnastyczna to również miejsce ważnych uroczystości szkolnych, akademii z okazji świąt państwowych i zawodów sportowych.


    

 

© Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Bogucinie
Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Realizacja: SULIMO