r. Imieniny:  A A A

Szkoła Podstawowa
im. Wandy Chotomskiej w Bogucinie

„Dajmy dzieciom miłość, żeby łez nie było” - Wanda Chotomska
      

Nasza szkoła

Szkoła zlokalizowana jest w jednopiętrowym budynku. Dysponuje 9 salami lekcyjnymi, 1 salą oddziału przedszkolnego, nowoczesną salą gimnastyczną, pracownią komputerową ze stałym dostępem do Internetu oraz biblioteką. W budynku znajdują się dwie szatnie (oddzielnie dla klas młodszych i starszych). Baza szkoły oceniana jest jako dobra.
W ostatnich latach nasza placówka realizuje wiele projektów, w tym z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego, dzięki czemu możliwe jest znaczne wzbogacenie wyposażenia szkoły w nowoczesne pomoce naukowe i dydaktyczne np. tablety, tablica interaktywna oraz poszerzenie oferty edukacyjnej w postaci dodatkowych zajęć dla uczniów.

W aspekcie realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego i zadań z zakresu opieki szkoła spełnia oczekiwania uczniów, rodziców i pracowników szkoły. Dzieci dowożone do szkoły oczekujące na autobus mają zapewnioną opiekę świetlicową, może też z niej korzystać większa grupa dzieci przedszkolnych i uczniów klas I- VIII podczas nieobecności rodziców w domu. Wszyscy chętni uczniowie podczas pobytu w szkole mogą skorzystać z ciepłego posiłku.

Jako placówka oświatowa nasza szkoła jest swoistym ośrodkiem kultury we wsi. Tu odbywają się zebrania wiejskie, warsztaty taneczne, zajęcia aerobiku jak również wiele spotkań z ciekawymi ludźmi.

We wszystkich przedsięwzięciach szkołę wspierają rodzice, którzy od lat bardzo aktywnie działają w środowisku, wykazują inicjatywę i tworzą wspaniałą ciepłą atmosferę. Na funkcjonowanie placówki mają też wpływ wszyscy mieszkańcy, którzy troszczą się o jej dobro.

 

 

© Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Bogucinie
Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Realizacja: SULIMO