r. Imieniny:  A A A

Szkoła Podstawowa
im. Wandy Chotomskiej w Bogucinie

„Dajmy dzieciom miłość, żeby łez nie było” - Wanda Chotomska
      
RAMOWY KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

 

ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH - 1 WRZEŚNIA 2020 R.

(PODSTAWA PRAWNA: § 2 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU Z DNIA 18 KWIETNIA 2002 R. W SPRAWIE ORGANIZACJI ROKU SZKOLNEGO (DZ. U. NR 46, POZ. 432, Z PÓŹN. ZM.) ORAZ § 2 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 11 SIERPNIA 2017 R. W SPRAWIE ORGANIZACJI ROKU SZKOLNEGO (DZ. U. POZ. 1603).)

ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA - 23 GRUDNIA DO 31 GRUDNIA 2020 R.

(PODSTAWA PRAWNA: § 3 UST. 1 PKT 1 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU Z DNIA 18 KWIETNIA 2002 R. W SPRAWIE ORGANIZACJI ROKU SZKOLNEGO (DZ. U. NR 46, POZ. 432, Z PÓŹN. ZM.) ORAZ § 3 UST. 1 PKT 1 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
Z DNIA 11 SIERPNIA 2017 R. W SPRAWIE ORGANIZACJI ROKU SZKOLNEGO (DZ. U. POZ. 1603).)

FERIE ZIMOWE  4 - 17 STYCZNIA  2021 R.

 (PODSTAWA PRAWNA: § 3 UST. 1 PKT 2 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU Z DNIA 18 KWIETNIA 2002 R. W SPRAWIE ORGANIZACJI ROKU SZKOLNEGO (DZ. U. NR 46, POZ. 432, Z PÓŹN. ZM.) ORAZ § 3 UST. 1 PKT 2 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
Z DNIA 11 SIERPNIA 2017 R. W SPRAWIE ORGANIZACJI ROKU SZKOLNEGO (DZ. U. POZ. 1603).)
WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA 1 - 6 KWIETNIA 2021 R.

(PODSTAWA PRAWNA:§ 3 UST. 1 PKT. 3 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU Z DNIA 18 KWIETNIA 2002 R. W SPRAWIE ORGANIZACJI ROKU SZKOLNEGO (DZ. U. NR 46, POZ. 432, Z PÓŹN. ZM.) ORAZ § 3 UST. 1 PKT 3 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
Z DNIA 11 SIERPNIA 2017 R. W SPRAWIE ORGANIZACJI ROKU SZKOLNEGO (DZ. U. POZ. 1603).)


EGZAMIN ÓMOKLASISTY  25-27 MAJA 2021 R.

HTTPS://CKE.GOV.PL/EGZAMIN-OSMOKLASISTY/HARMONOGRAM-KOMUNIKATY-I-INFORMACJE/

(PODSTAWA PRAWNA: ART. 9A UST. 2 PKT 10 LIT. A TIRET PIERWSZE USTAWY Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 R. O SYSTEMIE OŚWIATY (J.T. DZ.U. Z 2017 R. POZ. 2198, Z PÓŹN. ZM.);§ 5 PKT 1 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 1 SIERPNIA 2017 R. W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW I SPOSOBU PRZEPROWADZANIA EGZAMINU  ÓSMOKLASISTY (DZ. U. POZ. 1512).) Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI.

 
ZAKOŃCZENIE ROCZNYCH ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH: 
25 CZERWCA 2021 R.


(PODSTAWA PRAWNA: § 2 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU Z DNIA 18 KWIETNIA 2002 R. W SPRAWIE ORGANIZACJI ROKU SZKOLNEGO (DZ. U. NR 46, POZ. 432, Z PÓŹN. ZM.) ORAZ § 2 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 11 SIERPNIA 2017 R. W SPRAWIE ORGANIZACJI ROKU SZKOLNEGO (DZ. U. POZ. 1603).)


 

FERIE LETNIE: 26 CZERWCA - 31 SIERPNIA 2021 R.

(PODSTAWA PRAWNA: § 3 UST. 1 PKT. 4 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU Z DNIA 18 KWIETNIA 2002 R. W SPRAWIE ORGANIZACJI ROKU SZKOLNEGO (DZ. U. NR 46, POZ. 432, Z PÓŹN. ZM.) ORAZ § 3 UST. 1 PKT. 4 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
Z DNIA 11 SIERPNIA 2017 R. W SPRAWIE ORGANIZACJI ROKU SZKOLNEGO (DZ. U. POZ. 1603).
)


 

    SZKOLNY KALENDARZ IMPREZ ORAZ UROCZYSTOŚCI 

1. UROCZYSTOŚĆ ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 - 01.09.2020

2. DZIEŃ CHŁOPAKA  - WRZESIEŃ 2020

3. DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ - PAŹDZIERNIK 2020

4. ŚLUBOWANIE KLASY PIERWSZEJ - PAŹDZIERNIK 2020

5. ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI - 10.11. 2020

6. ANDRZEJKI - LISTOPAD 2020

7. MIKOŁAJKI SZKOLNE - 06.12.2020

8. SPOTKANIE OPŁATKOWE - GRUDZIEŃ 2020

10. ZABAWA NOWOROCZNA - STYCZEŃ 2021

11. DZIEŃ BABCI, DZIEŃ DZIADKA - STYCZEŃ 2021

12. ,,WALENTYNKI" 14.02.2021

13. DZIEŃ KOBIET  08.03.2021

14. SPOTKANIE WIELKANOCNE - KWIECIEŃ 2021

15. DZIEŃ ZIEMI - 22.04.2021

16. ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

18. ,,DZIEŃ MATKI", ,,DZIEŃ DZIECKA", ,,DZIEŃ OJCA" -  MAJ-CZERWIEC 2021

19. IMIENINY PATRONA 02.06.2021

20. UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA ZAJĘĆ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021- 25.06.2021

 


SZKOLNY KALENDARZ DODATKOWYCH DNI WOLNYCH OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

W OPARCIU O ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ  Z DNIA 11 SIERPNIA 2017 R. (DZ. U. Z 2017 R. POZ. 1603)  W SPRAWIE ORGANIZACJI ROKU SZKOLNEGO  DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ  IM. W. CHOTOMSKIEJ W BOGUCINIE, PO ZASIĘGNIĘCIU OPINII RADY PEDAGOGICZNEJ, RADY RODZICÓW I SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO,  USTALA

 


DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021:

-  2.11.2020

- 25-27.05.2021 (EGZAMIN ÓSMOKLASISTY)

- 28.05.2021

- 4.06.2021

21.06.2021

JEDNOCZEŚNIE INFORMUJĘ O MOŻLIWOŚCI UDZIAŁU DZIECI W ZAJĘCIACH WYCHOWAWCZO-OPIEKUŃCZYCH ORGANIZOWANYCH W DNIACH, O KTÓRYCH MOWA. JEŚLI TO MOŻLIWE, PROSIMY RODZICÓW, ABY UDZIAŁ DZIECKA W ZAJĘCIACH W WW. DNIACH BYŁ ZGŁOSZONY WCZEŚNIEJ DO WYCHOWAWCY W CELU ODPOWIEDNIEGO ZORGANIZOWANIA OPIEKI.

 


KALENDARZ ZEBRAŃ I KONSULTACJI W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

WRZESIEŃ

LISTOPAD

LUTY

KWIECIEŃ

MAJ

30.04.2021 R.  ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE – DIAGNOZA PRZEDSZKOLNA

© Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Bogucinie
Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Realizacja: SULIMO