r. Imieniny:  A A A

Szkoła Podstawowa
im. Wandy Chotomskiej w Bogucinie

„Dajmy dzieciom miłość, żeby łez nie było” - Wanda Chotomska
      
RAMOWY KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

 

ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH - 4 WRZEŚNIA 2023 R.

(PODSTAWA PRAWNA: § 2 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU Z DNIA 18 KWIETNIA 2002 R. W SPRAWIE ORGANIZACJI ROKU SZKOLNEGO (DZ. U. NR 46, POZ. 432, Z PÓŹN. ZM.) ORAZ § 2 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 11 SIERPNIA 2017 R. W SPRAWIE ORGANIZACJI ROKU SZKOLNEGO (DZ. U. POZ. 1603).)

ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA - 23 GRUDNIA DO 31 GRUDNIA 2023 R.

(PODSTAWA PRAWNA: § 3 UST. 1 PKT 1 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU Z DNIA 18 KWIETNIA 2002 R. W SPRAWIE ORGANIZACJI ROKU SZKOLNEGO (DZ. U. NR 46, POZ. 432, Z PÓŹN. ZM.) ORAZ § 3 UST. 1 PKT 1 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
Z DNIA 11 SIERPNIA 2017 R. W SPRAWIE ORGANIZACJI ROKU SZKOLNEGO (DZ. U. POZ. 1603).)

FERIE ZIMOWE  29 stycznia  11 lutego 2024 R.

 (PODSTAWA PRAWNA: § 3 UST. 1 PKT 2 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU Z DNIA 18 KWIETNIA 2002 R. W SPRAWIE ORGANIZACJI ROKU SZKOLNEGO (DZ. U. NR 46, POZ. 432, Z PÓŹN. ZM.) ORAZ § 3 UST. 1 PKT 2 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
Z DNIA 11 SIERPNIA 2017 R. W SPRAWIE ORGANIZACJI ROKU SZKOLNEGO (DZ. U. POZ. 1603).)
WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA 28 MARCA - 2 KWIETNIA 2024 R.

(PODSTAWA PRAWNA:§ 3 UST. 1 PKT. 3 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU Z DNIA 18 KWIETNIA 2002 R. W SPRAWIE ORGANIZACJI ROKU SZKOLNEGO (DZ. U. NR 46, POZ. 432, Z PÓŹN. ZM.) ORAZ § 3 UST. 1 PKT 3 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
Z DNIA 11 SIERPNIA 2017 R. W SPRAWIE ORGANIZACJI ROKU SZKOLNEGO (DZ. U. POZ. 1603).)


EGZAMIN ÓMOKLASISTY  14-16 MAJA 2024 R.

HTTPS://CKE.GOV.PL/EGZAMIN-OSMOKLASISTY/HARMONOGRAM-KOMUNIKATY-I-INFORMACJE/

(PODSTAWA PRAWNA: ART. 9A UST. 2 PKT 10 LIT. A TIRET PIERWSZE USTAWY Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 R. O SYSTEMIE OŚWIATY (J.T. DZ.U. Z 2017 R. POZ. 2198, Z PÓŹN. ZM.);§ 5 PKT 1 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 1 SIERPNIA 2017 R. W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW I SPOSOBU PRZEPROWADZANIA EGZAMINU  ÓSMOKLASISTY (DZ. U. POZ. 1512).) Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI.

 
ZAKOŃCZENIE ROCZNYCH ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH: 
21 CZERWCA 2024 R.


(PODSTAWA PRAWNA: § 2 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU Z DNIA 18 KWIETNIA 2002 R. W SPRAWIE ORGANIZACJI ROKU SZKOLNEGO (DZ. U. NR 46, POZ. 432, Z PÓŹN. ZM.) ORAZ § 2 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 11 SIERPNIA 2017 R. W SPRAWIE ORGANIZACJI ROKU SZKOLNEGO (DZ. U. POZ. 1603).)


 

FERIE LETNIE: 22 CZERWCA - 31 SIERPNIA 2024 R.

(PODSTAWA PRAWNA: § 3 UST. 1 PKT. 4 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU Z DNIA 18 KWIETNIA 2002 R. W SPRAWIE ORGANIZACJI ROKU SZKOLNEGO (DZ. U. NR 46, POZ. 432, Z PÓŹN. ZM.) ORAZ § 3 UST. 1 PKT. 4 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
Z DNIA 11 SIERPNIA 2017 R. W SPRAWIE ORGANIZACJI ROKU SZKOLNEGO (DZ. U. POZ. 1603).
)


 

    SZKOLNY KALENDARZ IMPREZ ORAZ UROCZYSTOŚCI 

1. UROCZYSTOŚĆ ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2023/2024 - 04.09.2023

2. DZIEŃ CHŁOPAKA  - WRZESIEŃ 2023

3. DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ - 18 PAŹDZIERNIK 2023

4. ŚLUBOWANIE KLASY PIERWSZEJ - 18 PAŹDZIERNIK 2023

5.KONKURSY PRZEDMIOTOWE LKO -WEDŁUG HARMONOGRAMU

6. ŚLUBOWANIE NA CZYTELNIKA - LISTOPAD 2023

7. ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI - 08.11. 2023

8. ANDRZEJKI - 23 LISTOPADA 2023

9. SPARTAKIADA (KLASI I-III) - LISTPAD 2023

10. MIKOŁAJKI SZKOLNE - 06.12.2023

11. SPOTKANIE OPŁATKOWE - 20 GRUDNIA 2023

12. MISTRZ KOMPUTERA- STYCZEŃ/LUTY 2024

13. ZABAWA NOWOROCZNA - 15 STYCZNIA 2024

14. DZIEŃ BABCI, DZIEŃ DZIADKA - 19 STYCZNIA 2024

15. ,,WALENTYNKI" 14.02.2024

16. DZIEŃ KOBIET  08.03.2024

17. KANGUR MATEMATYCZNY -21 MARCA 2024

18. SPOTKANIE WIELKANOCNE - 27 KWIETNIA 2024

19.WIOSENNE SPOTKANIE Z POEZJĄ (KOLOROWY BALONIK) MARZEC/KWIECIEŃ 2004

20. TURNIEJ SZACHOWY KWIECIEŃ 2024

21. DZIEŃ ZIEMI - 22 KWIETNIA 2024

22. ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

23. ,,DZIEŃ MATKI", ,,DZIEŃ OJCA", -  23 MAJA 2024

24. "DZIEŃ DZIECKA" - CZERWIEC 2024

24. KONKURS BIBLIJNY  MAJ 2024

25. IMIENINY PATRONA 05.06.2024

26. VII GMINNY KONKURS POEZJI I PROZY ANGLOSASKIEJ - CZERWIEC 2024

27. ZAWODY SPORTOWE -WEDŁUG HARMONOGRAMU

28. UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA ZAJĘĆ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024- 21.06.2024

 


SZKOLNY KALENDARZ DODATKOWYCH DNI WOLNYCH OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

W OPARCIU O ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ  Z DNIA 11 SIERPNIA 2017 R. (DZ. U. Z 2017 R. POZ. 1603)  W SPRAWIE ORGANIZACJI ROKU SZKOLNEGO  DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ  IM. W. CHOTOMSKIEJ W BOGUCINIE, PO ZASIĘGNIĘCIU OPINII RADY PEDAGOGICZNEJ, RADY RODZICÓW I SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO,  USTALA

 


DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH W ROKU SZKOLNYM 2022/2023:

-  13.10.2023

- 22.12.2023

- 02.05.2024

- 14-16.05.2024 (EGZAMIN ÓSMOKLASISTY)

- 31.05.2024

- 17.06.2024

 

JEDNOCZEŚNIE INFORMUJĘ O MOŻLIWOŚCI UDZIAŁU DZIECI W ZAJĘCIACH WYCHOWAWCZO-OPIEKUŃCZYCH ORGANIZOWANYCH W DNIACH, O KTÓRYCH MOWA. JEŚLI TO MOŻLIWE, PROSIMY RODZICÓW, ABY UDZIAŁ DZIECKA W ZAJĘCIACH W WW. DNIACH BYŁ ZGŁOSZONY WCZEŚNIEJ DO WYCHOWAWCY W CELU ODPOWIEDNIEGO ZORGANIZOWANIA OPIEKI.

 


KALENDARZ ZEBRAŃ I KONSULTACJI W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

WRZESIEŃ 14.09.2023 16:30

LISTOPAD 29.11.2023 16:30

STYCZEÑ 25.01.2024  16:30

MARZEC 12.03.2024  16:00-18:00

MAJ 06.05.2024   16:30

30.04.2024 R.  ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE – DIAGNOZA PRZEDSZKOLNA

© Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Bogucinie
Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Realizacja: SULIMO