r. Imieniny:  A A A

Szkoła Podstawowa
im. Wandy Chotomskiej w Bogucinie

„Dajmy dzieciom miłość, żeby łez nie było” - Wanda Chotomska
      

RAMOWY KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych - 3 września 2018 r.

(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).)

____________________________________________________________

Zimowa przerwa świąteczna - 22 grudnia do 2stycznia 2019 r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).)

____________________________________________________________

Ferie zimowe  11 - 24 lutego  2019

 

 

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).)

___________________________________________________________

Wiosenna przerwa świąteczna 18 - 23 kwietnia 2019 r.

(podstawa prawna:§ 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).)

 ____________________________________________________________


Egzamin ómoklasisty 
15,16,17 kwietnia 2019r.

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/


(podstawa prawna: art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.);§ 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512).)

 ____________________________________________________________

 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 
21 czerwca 2019 r.

(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).)

 ____________________________________________________________

Ferie letnie: 22 czerwca - 31 sierpnia 2019 r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).
)

 ____________________________________________________________

    Szkolny kalendarz imprez oraz uroczystości 

1. Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019 - 03.09.2018

2. Dzień Edukacji Narodowej 17.10.2018

3. Ślubowanie klasy pierwszej 17.10.2018

4. Święto Niepodległości 09.11.2018 (uroczystość szkolna)

5. Andrzejki 29.11.2018

6. Mikołajki szkolne 07.12.2018

7. Spotkanie opłatkowe 17.12.2018

8. Zabawa noworoczna ("Choinka") 31.01.2019

9. Dzień Babci, Dzień Dziadka 22.01.2019

10. ,,Walentynki" 08.02.2019

11. Spotkanie wielkanocne 11.04.2019

12. Wiosenne SPOTKANIE Z POEZJĄ (Kolorowy balonik) 26 kwietnia 2019

13. Dzień Ziemi - akcja sprzątania 22.04.2019

14. Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja 03.05.2019 (uroczystość szkolna 30 kwietnia)

15. ,,Dzień Matki", ,,Dzień Dziecka", ,,Dzień Ojca", - maj/czerwiec 2019

16. Imieniny PATRONA 05.06.2019

17. Uroczystość zakończenia zajęć roku szkolnego 2018/2019- 21.06.2019

Szkolny kalendarz dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych

W oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 11 sierpnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603)  w sprawie organizacji roku szkolnego  Dyrektor Szkoły Podstawowej  im. W. Chotomskiej w Bogucinie, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego,  ustala

dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019:

-  31.10.2018

- 02.11.2018 (Dzień Zaduszny)

- 02.01.2019

- 15-17.04.2019 (Egzamin ósmoklasisty)

- 02.05.2019

- 17.06.2019

Jednocześnie informuję o możliwości udziału dzieci w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych organizowanych w dniach, o których mowa. Jeśli to możliwe, prosimy rodziców, aby udział dziecka w zajęciach w ww. dniach był zgłoszony wcześniej do wychowawcy w celu odpowiedniego zorganizowania opieki.

Kalendarz zebrań i konsultacji w roku szkolnym 2018/2019

17.09.2018r. godz. 17.00 - zebranie z rodzicami

20.11.2018r. godz. 17.00 - zebranie z rodzicami

07.01.2019r. godz. 16.00-18.00  - konsultacje z nauczycielami poszczególnych przedmiotów

07.02.2019r. godz. 17.00 - zebranie z rodzicami

03.04.2019r.  –  zebrania klasowe; godziny spotkań ustalane przez wychowawców

14.05.2019r. godz. 16.00 -18.00  - konsultacje z nauczycielami - klasy I – VIII

30.04.2019r. godz. 15.00 – 17.00 Oddziały przedszkolne – diagnoza przedszkolna

© Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Bogucinie
Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Realizacja: SULIMO