r. Imieniny:  A A A

Szkoła Podstawowa
im. Wandy Chotomskiej w Bogucinie

„Dajmy dzieciom miłość, żeby łez nie było” - Wanda Chotomska
      
RAMOWY KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

 

ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH - 1 WRZEŚNIA 2022 R.

(PODSTAWA PRAWNA: § 2 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU Z DNIA 18 KWIETNIA 2002 R. W SPRAWIE ORGANIZACJI ROKU SZKOLNEGO (DZ. U. NR 46, POZ. 432, Z PÓŹN. ZM.) ORAZ § 2 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 11 SIERPNIA 2017 R. W SPRAWIE ORGANIZACJI ROKU SZKOLNEGO (DZ. U. POZ. 1603).)

ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA - 23 GRUDNIA DO 31 GRUDNIA 2022 R.

(PODSTAWA PRAWNA: § 3 UST. 1 PKT 1 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU Z DNIA 18 KWIETNIA 2002 R. W SPRAWIE ORGANIZACJI ROKU SZKOLNEGO (DZ. U. NR 46, POZ. 432, Z PÓŹN. ZM.) ORAZ § 3 UST. 1 PKT 1 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
Z DNIA 11 SIERPNIA 2017 R. W SPRAWIE ORGANIZACJI ROKU SZKOLNEGO (DZ. U. POZ. 1603).)

FERIE ZIMOWE  16 - 23 stycznia  2023 R.

 (PODSTAWA PRAWNA: § 3 UST. 1 PKT 2 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU Z DNIA 18 KWIETNIA 2002 R. W SPRAWIE ORGANIZACJI ROKU SZKOLNEGO (DZ. U. NR 46, POZ. 432, Z PÓŹN. ZM.) ORAZ § 3 UST. 1 PKT 2 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
Z DNIA 11 SIERPNIA 2017 R. W SPRAWIE ORGANIZACJI ROKU SZKOLNEGO (DZ. U. POZ. 1603).)
WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA 06- 11 KWIETNIA 2023 R.

(PODSTAWA PRAWNA:§ 3 UST. 1 PKT. 3 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU Z DNIA 18 KWIETNIA 2002 R. W SPRAWIE ORGANIZACJI ROKU SZKOLNEGO (DZ. U. NR 46, POZ. 432, Z PÓŹN. ZM.) ORAZ § 3 UST. 1 PKT 3 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
Z DNIA 11 SIERPNIA 2017 R. W SPRAWIE ORGANIZACJI ROKU SZKOLNEGO (DZ. U. POZ. 1603).)


EGZAMIN ÓMOKLASISTY  23-25 MAJA 2023 R.

HTTPS://CKE.GOV.PL/EGZAMIN-OSMOKLASISTY/HARMONOGRAM-KOMUNIKATY-I-INFORMACJE/

(PODSTAWA PRAWNA: ART. 9A UST. 2 PKT 10 LIT. A TIRET PIERWSZE USTAWY Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 R. O SYSTEMIE OŚWIATY (J.T. DZ.U. Z 2017 R. POZ. 2198, Z PÓŹN. ZM.);§ 5 PKT 1 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 1 SIERPNIA 2017 R. W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW I SPOSOBU PRZEPROWADZANIA EGZAMINU  ÓSMOKLASISTY (DZ. U. POZ. 1512).) Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI.

 
ZAKOŃCZENIE ROCZNYCH ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH: 
23 CZERWCA 2023 R.


(PODSTAWA PRAWNA: § 2 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU Z DNIA 18 KWIETNIA 2002 R. W SPRAWIE ORGANIZACJI ROKU SZKOLNEGO (DZ. U. NR 46, POZ. 432, Z PÓŹN. ZM.) ORAZ § 2 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 11 SIERPNIA 2017 R. W SPRAWIE ORGANIZACJI ROKU SZKOLNEGO (DZ. U. POZ. 1603).)


 

FERIE LETNIE: 24 CZERWCA - 31 SIERPNIA 2023 R.

(PODSTAWA PRAWNA: § 3 UST. 1 PKT. 4 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU Z DNIA 18 KWIETNIA 2002 R. W SPRAWIE ORGANIZACJI ROKU SZKOLNEGO (DZ. U. NR 46, POZ. 432, Z PÓŹN. ZM.) ORAZ § 3 UST. 1 PKT. 4 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
Z DNIA 11 SIERPNIA 2017 R. W SPRAWIE ORGANIZACJI ROKU SZKOLNEGO (DZ. U. POZ. 1603).
)


 

    SZKOLNY KALENDARZ IMPREZ ORAZ UROCZYSTOŚCI 

1. UROCZYSTOŚĆ ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2022/2023 - 01.09.2022

2. DZIEŃ CHŁOPAKA  - WRZESIEŃ 2022

3. DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ - PAŹDZIERNIK 2022

4. ŚLUBOWANIE KLASY PIERWSZEJ - PAŹDZIERNIK 2022

5.KONKURSY PRZEDMIOTOWE LKO -WEDŁUG HARMONOGRAMU

6. ŚLUBOWANIE NA CZYTELNIKA - LISTOPAD 2022

7. ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI - 09.11. 2022

8. ANDRZEJKI - 21 LISTOPADA 2022

9. SPARTAKIADA (KLASI I-III) - LISTPAD 2022

10. MIKOŁAJKI SZKOLNE - 06.12.2022

11. SPOTKANIE OPŁATKOWE - 21 GRUDNIA 2022

12. MISTRZ KOMPUTERA- STYCZEŃ/LUTY 2023

13. ZABAWA NOWOROCZNA - 16 LUTEGO 2023

14. DZIEŃ BABCI, DZIEŃ DZIADKA - 13 STYCZNIA 2023

15. ,,WALENTYNKI" 14.02.2023

16. DZIEŃ KOBIET  08.03.2023

17. KANGUR MATEMATYCZNY -16 MARCA 2023

18. SPOTKANIE WIELKANOCNE - 5 KWIETNIA 2023

19.WIOSENNE SPOTKANIE Z POEZJĄ (KOLOROWY BALONIK) MARZEC/KWIECIEŃ 2003

20. KANGUR MATEMATYCZNY -MARZEC 2022

21. TURNIEJ SZACHOWY MARZEC 2023

22. DZIEŃ ZIEMI - 22.04.2023

23. ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

24. ,,DZIEŃ MATKI", ,,DZIEŃ DZIECKA", ,,DZIEŃ OJCA" -  1 CZERWIEC 2023

25. KONKURS BIBLIJNY  CZERWIEC 2023

26. IMIENINY PATRONA 05.06.2023

27. VII GMINNY KONKURS POEZJI I PROZY ANGLOSASKIEJ - CZERWIEC 2023

28. ZAWODY SPORTOWE -WEDŁUG HARMONOGRAMU

29. UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA ZAJĘĆ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022- 24.06.2022

 


SZKOLNY KALENDARZ DODATKOWYCH DNI WOLNYCH OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

W OPARCIU O ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ  Z DNIA 11 SIERPNIA 2017 R. (DZ. U. Z 2017 R. POZ. 1603)  W SPRAWIE ORGANIZACJI ROKU SZKOLNEGO  DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ  IM. W. CHOTOMSKIEJ W BOGUCINIE, PO ZASIĘGNIĘCIU OPINII RADY PEDAGOGICZNEJ, RADY RODZICÓW I SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO,  USTALA

 


DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH W ROKU SZKOLNYM 2022/2023:

-  31.10.2022

- 22.12.202

- 02.05.2023

- 23-25.05.2023 (EGZAMIN ÓSMOKLASISTY)

- 05.06.2023

- 19.06.2023

 

JEDNOCZEŚNIE INFORMUJĘ O MOŻLIWOŚCI UDZIAŁU DZIECI W ZAJĘCIACH WYCHOWAWCZO-OPIEKUŃCZYCH ORGANIZOWANYCH W DNIACH, O KTÓRYCH MOWA. JEŚLI TO MOŻLIWE, PROSIMY RODZICÓW, ABY UDZIAŁ DZIECKA W ZAJĘCIACH W WW. DNIACH BYŁ ZGŁOSZONY WCZEŚNIEJ DO WYCHOWAWCY W CELU ODPOWIEDNIEGO ZORGANIZOWANIA OPIEKI.

 


KALENDARZ ZEBRAŃ I KONSULTACJI W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

WRZESIEŃ 15.09.2022 16:00

GRUDZIEŃ 14.12.2022 16:00

MARZEC 16.03.20223

MAJ 09.05.2023

30.04.2023 R.  ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE – DIAGNOZA PRZEDSZKOLNA

© Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Bogucinie
Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Realizacja: SULIMO