r. Imieniny:  A A A

Szkoła Podstawowa
im. Wandy Chotomskiej w Bogucinie

„Dajmy dzieciom miłość, żeby łez nie było” - Wanda Chotomska
      

RAMOWY KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych -4 września 2017 r.

(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia  2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

____________________________________________________________

Zimowa przerwa świąteczna - 23 - 31 grudnia 2017 r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

____________________________________________________________

Ferie zimowe -29 stycznia - 11 lutego  2018

 

 

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

___________________________________________________________

Wiosenna przerwa świąteczna 29 marca - 3 kwietnia 2018 r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 3rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.))

____________________________________________________________


Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 
22 czerwca 2018 r.

(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.))

____________________________________________________________

  Ferie letnie: 23 czerwca - 31 sierpnia 2018 r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.))

 

    Szkolny kalendarz imprez oraz uroczystości 

1. Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018 - 04.09.2017

2. Dzień Edukacji Narodowej 13.10.2017

3. Ślubowanie klasy pierwszej 13.10.2017

4. Święto Niepodległości 11.11.2017 (uroczystość szkolna 7-8.11)

5. Andrzejki 23.11.2017

6. Mikołajki szkolne 06.12.2017

7. Spotkanie opłatkowe 20.12.2017

8. Zabawa noworoczna ("Choinka") 13.02.2018

9. Dzień Babci, Dzień Dziadka 22.01.2018

10. ,,Walentynki" 14.02.2018

11. Spotkanie wielkanocne 27.03.2018

12. Wiosenne SPOTKANIE Z POEZJĄ (Kolorowy balonik) maj 2018

13. Dzień Ziemi - akcja sprzątania 22.04.2018

14. Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja 03.05.2017 (uroczystość szkolna 28 kwietnia)

15. ,,Dzień Matki", ,,Dzień Dziecka", ,,Dzień Ojca", - maj/czerwiec 2018

16. Imieniny PATRONA 06.06.2018

17. Uroczystość zakończenia zajęć roku szkolnego 2017/2018- 22.06.2018
Szkolny kalendarz dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych

W oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 11 sierpnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603)  w sprawie organizacji roku szkolnego  Dyrektor Szkoły Podstawowej  im. W. Chotomskiejw Bogucinie, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego,  ustala

dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych      w roku szkolnym 2017/2018:

  • 02.11.2017r.
  • 02.01.2018r.
  • 30.04.2018r.
  • 02.05.2018r.
  • 04.05.2018r.
  • 01.06.2018r.
  • 18.06.2018r.

Jednocześnie informuję o możliwości udziału dzieci w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych organizowanych w dniach, o których mowa. Jeśli to możliwe, prosimy rodziców, aby udział dziecka w zajęciach w ww. dniach był zgłoszony wcześniej do wychowawcy w celu odpowiedniego zorganizowania opieki.

© Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Bogucinie
Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Realizacja: SULIMO