r. Imieniny:  A A A

Szkoła Podstawowa
im. Wandy Chotomskiej w Bogucinie

„Dajmy dzieciom miłość, żeby łez nie było” - Wanda Chotomska
      

RAMOWY KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych - 1 września 2016 r.

(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia  2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

____________________________________________________________

Zimowa przerwa świąteczna - 23 - 31 grudnia 2016 r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

____________________________________________________________

Ferie zimowe -16-29 stycznia 2017

 

 

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

___________________________________________________________

Wiosenna przerwa świąteczna 13 - 18 marca 2017 r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

____________________________________________________________


Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 
23 czerwca 2017 r.

(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

____________________________________________________________

  Ferie letnie: 24 czerwca - 31 sierpnia 2017 r.

  (podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i  Sportu z dnia18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

 

    Szkolny kalendarz imprez oraz uroczystości 

1. Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017 - 01.09.2016

2. Dzień Edukacji Narodowej 14.10.2016

3. Ślubowanie klasy pierwszej 14.10.2016

4. Święto Niepodległości 11.11.2016 (uroczystość szkolna 09.11)

5. Andrzejki 30.11.2016 (uroczystość szkolna 24.11)

6. Mikołajki szkolne 06.12.2016

7. Spotkanie opłatkowe 21.12.2016

8. Zabawa noworoczna 12. 01.2017

9. Dzień Babci, Dzień Dziadka 21-22.01.2017 (w związku z przerwą feryjną uroczystość odbędzie się w późniejszym terminie)

10. ,,Walentynki" 14.02.2017

11. Spotkanie wielkanocne 12.04.2017

12. Wiosenne SPOTKANIE Z POEZJĄ (Kolorowy balonik) maj 2017

13. Dzień Ziemi - akcja sprzątania 22.04.2017

14. Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja 03.05.2017 (uroczystość szkolna 28 kwietnia)

15. ,,Dzień Matki", ,,Dzień Dziecka", ,,Dzień Ojca", - maj/czerwiec 2017

16. Imieniny PATRONA 06.06.2017 (uroczystość szkolna 7.06)

17. Uroczystość zakończenia zajęć roku szkolnego 2016/2017- 23.06.2017


Szkolny kalendarz dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych

W oparciu o ROZPORZADZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 5 października 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. W. Chotomskiej w Bogucinie, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, ustala

dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych  w roku szkolnym 2016/2017:

31.10.2016r.

08.03.2017r.

02.05.2017r.

16.06.2017r.

19.06.2017r.

Jednocześnie informuję o możliwości udziału dzieci w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych organizowanych w dniach, o których mowa. Jeśli to możliwe, prosimy rodziców, aby udział dziecka w zajęciach w ww. dniach był zgłoszony wcześniej do wychowawcy w celu odpowiedniego zorganizowania opieki.

 

© Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Bogucinie
Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Realizacja: SULIMO