r. Imieniny:  A A A

Szkoła Podstawowa
im. Wandy Chotomskiej w Bogucinie

„Dajmy dzieciom miłość, żeby łez nie było” - Wanda Chotomska
      
RAMOWY KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

 

ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH - 2 WRZEŚNIA 2019 R.

(PODSTAWA PRAWNA: § 2 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU Z DNIA 18 KWIETNIA 2002 R. W SPRAWIE ORGANIZACJI ROKU SZKOLNEGO (DZ. U. NR 46, POZ. 432, Z PÓŹN. ZM.) ORAZ § 2 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 11 SIERPNIA 2017 R. W SPRAWIE ORGANIZACJI ROKU SZKOLNEGO (DZ. U. POZ. 1603).)


ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA - 23 GRUDNIA DO 31 GRUDNIA 2019 R

(PODSTAWA PRAWNA: § 3 UST. 1 PKT 1 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU Z DNIA 18 KWIETNIA 2002 R. W SPRAWIE ORGANIZACJI ROKU SZKOLNEGO (DZ. U. NR 46, POZ. 432, Z PÓŹN. ZM.) ORAZ § 3 UST. 1 PKT 1 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
Z DNIA 11 SIERPNIA 2017 R. W SPRAWIE ORGANIZACJI ROKU SZKOLNEGO (DZ. U. POZ. 1603).)

FERIE ZIMOWE  13 - 26 STYCZNIA  2020 R.

 (PODSTAWA PRAWNA: § 3 UST. 1 PKT 2 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU Z DNIA 18 KWIETNIA 2002 R. W SPRAWIE ORGANIZACJI ROKU SZKOLNEGO (DZ. U. NR 46, POZ. 432, Z PÓŹN. ZM.) ORAZ § 3 UST. 1 PKT 2 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
Z DNIA 11 SIERPNIA 2017 R. W SPRAWIE ORGANIZACJI ROKU SZKOLNEGO (DZ. U. POZ. 1603).)

WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA 9 - 14 KWIETNIA 2020 R.

(PODSTAWA PRAWNA:§ 3 UST. 1 PKT. 3 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU Z DNIA 18 KWIETNIA 2002 R. W SPRAWIE ORGANIZACJI ROKU SZKOLNEGO (DZ. U. NR 46, POZ. 432, Z PÓŹN. ZM.) ORAZ § 3 UST. 1 PKT 3 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
Z DNIA 11 SIERPNIA 2017 R. W SPRAWIE ORGANIZACJI ROKU SZKOLNEGO (DZ. U. POZ. 1603).)


EGZAMIN ÓMOKLASISTY  21,22,23 KWIETNIA 2020R.

HTTPS://CKE.GOV.PL/EGZAMIN-OSMOKLASISTY/HARMONOGRAM-KOMUNIKATY-I-INFORMACJE/

(PODSTAWA PRAWNA: ART. 9A UST. 2 PKT 10 LIT. A TIRET PIERWSZE USTAWY Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 R. O SYSTEMIE OŚWIATY (J.T. DZ.U. Z 2017 R. POZ. 2198, Z PÓŹN. ZM.);§ 5 PKT 1 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 1 SIERPNIA 2017 R. W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW I SPOSOBU PRZEPROWADZANIA EGZAMINU  ÓSMOKLASISTY (DZ. U. POZ. 1512).)

 ZAKOŃCZENIE ROCZNYCH ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH: 
26 CZERWCA 2020 R.


(PODSTAWA PRAWNA: § 2 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU Z DNIA 18 KWIETNIA 2002 R. W SPRAWIE ORGANIZACJI ROKU SZKOLNEGO (DZ. U. NR 46, POZ. 432, Z PÓŹN. ZM.) ORAZ § 2 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 11 SIERPNIA 2017 R. W SPRAWIE ORGANIZACJI ROKU SZKOLNEGO (DZ. U. POZ. 1603).)


 

FERIE LETNIE: 27 CZERWCA - 31 SIERPNIA 2020 R.

(PODSTAWA PRAWNA: § 3 UST. 1 PKT. 4 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU Z DNIA 18 KWIETNIA 2002 R. W SPRAWIE ORGANIZACJI ROKU SZKOLNEGO (DZ. U. NR 46, POZ. 432, Z PÓŹN. ZM.) ORAZ § 3 UST. 1 PKT. 4 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
Z DNIA 11 SIERPNIA 2017 R. W SPRAWIE ORGANIZACJI ROKU SZKOLNEGO (DZ. U. POZ. 1603).
)


 

    SZKOLNY KALENDARZ IMPREZ ORAZ UROCZYSTOŚCI 

1. UROCZYSTOŚĆ ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 - 02.09.2019

2. DZIEŃ CHŁOPAKA  02.10.2019

3. DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 14.10.2019

4. ŚLUBOWANIE KLASY PIERWSZEJ 14.10.2019

5. ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 11.11.2019,    06.11.2019 (UROCZYSTOŚĆ SZKOLNA)

6. ANDRZEJKI 28.11.2019

7. MIKOŁAJKI SZKOLNE 06.12.2019

8. SPOTKANIE OPŁATKOWE 18.12.2019

10. ZABAWA NOWOROCZNA ("CHOINKA") 30.01.2020

11. DZIEŃ BABCI, DZIEŃ DZIADKA 07.02.2020

12. ,,WALENTYNKI" 14.02.2020

13. DZIEŃ KOBIET  09.03.2020

14. SPOTKANIE WIELKANOCNE 08.04.2020

15. WIOSENNE SPOTKANIE Z POEZJĄ (KOLOROWY BALONIK)  KWIECIEŃ 2020

16. DZIEŃ ZIEMI - AKCJA SPRZĄTANIA  KWIECIEŃ 2020

17. ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA 29.04.2020

18. ,,DZIEŃ MATKI", ,,DZIEŃ DZIECKA", ,,DZIEŃ OJCA", - 26 MAJA 2020

19. IMIENINY PATRONA 03.06.2020

20. UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA ZAJĘĆ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019- 26.06.2020

 


SZKOLNY KALENDARZ DODATKOWYCH DNI WOLNYCH OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

W OPARCIU O ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ  Z DNIA 11 SIERPNIA 2017 R. (DZ. U. Z 2017 R. POZ. 1603)  W SPRAWIE ORGANIZACJI ROKU SZKOLNEGO  DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ  IM. W. CHOTOMSKIEJ W BOGUCINIE, PO ZASIĘGNIĘCIU OPINII RADY PEDAGOGICZNEJ, RADY RODZICÓW I SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO,  USTALA

 


DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020:

-  31.10.2019

- 12.11.2019

- 21-23.04.2020 (EGZAMIN ÓSMOKLASISTY)

- 30.04.2020

- 12.06.2020

22.06.2020

JEDNOCZEŚNIE INFORMUJĘ O MOŻLIWOŚCI UDZIAŁU DZIECI W ZAJĘCIACH WYCHOWAWCZO-OPIEKUŃCZYCH ORGANIZOWANYCH W DNIACH, O KTÓRYCH MOWA. JEŚLI TO MOŻLIWE, PROSIMY RODZICÓW, ABY UDZIAŁ DZIECKA W ZAJĘCIACH W WW. DNIACH BYŁ ZGŁOSZONY WCZEŚNIEJ DO WYCHOWAWCY W CELU ODPOWIEDNIEGO ZORGANIZOWANIA OPIEKI.

 


KALENDARZ ZEBRAŃ I KONSULTACJI W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

12.09.2019R. GODZ. 16.00 - ZEBRANIE Z RODZICAMI

13.11.2019R. GODZ. 17.00 - ZEBRANIE Z RODZICAMI

29.01.2020R. GODZ. 16.00 ZEBRANIE Z RODZICAMI

26.03.2020R. GODZ.16.00 -18.00  - KONSULTACJE Z NAUCZYCIELAMI POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

11.05.2020R. GODZ. 16.00  KLASY I-VIII

30.04.2020R. GODZ. 15.00 – 17.00 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE – DIAGNOZA PRZEDSZKOLNA

© Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Bogucinie
Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Realizacja: SULIMO