r. Imieniny:  A A A

Szkoła Podstawowa
im. Wandy Chotomskiej w Bogucinie

„Dajmy dzieciom miłość, żeby łez nie było” - Wanda Chotomska
      

RAMOWY KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych -4 września 2017 r.

(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia  2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

____________________________________________________________

Zimowa przerwa świąteczna - 23 - 31 grudnia 2017 r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

____________________________________________________________

Ferie zimowe -29 stycznia - 11 lutego  2018

 

 

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

___________________________________________________________

Wiosenna przerwa świąteczna 29 marca - 3 kwietnia 2018 r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 3rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.))

____________________________________________________________


Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 
22 czerwca 2018 r.

(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.))

____________________________________________________________

  Ferie letnie: 23 czerwca - 31 sierpnia 2018 r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.))

 

    Szkolny kalendarz imprez oraz uroczystości 

1. Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018 - 04.09.2017

2. Dzień Edukacji Narodowej 13.10.2017

3. Ślubowanie klasy pierwszej 13.10.2017

4. Święto Niepodległości 11.11.2017 (uroczystość szkolna 7-8.11)

5. Andrzejki 23.11.2017

6. Mikołajki szkolne 06.12.2017

7. Spotkanie opłatkowe 20.12.2017

8. Zabawa noworoczna 23.01.2018

9. Dzień Babci, Dzień Dziadka 23.01.2018

10. ,,Walentynki" 14.02.2018

11. Spotkanie wielkanocne 27.03.2018

12. Wiosenne SPOTKANIE Z POEZJĄ (Kolorowy balonik) maj 2018

13. Dzień Ziemi - akcja sprzątania 22.04.2018

14. Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja 03.05.2017 (uroczystość szkolna 28 kwietnia)

15. ,,Dzień Matki", ,,Dzień Dziecka", ,,Dzień Ojca", - maj/czerwiec 2018

16. Imieniny PATRONA 06.06.2018

17. Uroczystość zakończenia zajęć roku szkolnego 2017/2018- 22.06.2018
Szkolny kalendarz dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych

W oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 11 sierpnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603)  w sprawie organizacji roku szkolnego  Dyrektor Szkoły Podstawowej  im. W. Chotomskiejw Bogucinie, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego,  ustala

dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych      w roku szkolnym 2017/2018:

  • 02.11.2017r.
  • 02.01.2018r.
  • 30.04.2018r.
  • 02.05.2018r.
  • 04.05.2018r.
  • 01.06.2018r.
  • 18.06.2018r.

Jednocześnie informuję o możliwości udziału dzieci w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych organizowanych w dniach, o których mowa. Jeśli to możliwe, prosimy rodziców, aby udział dziecka w zajęciach w ww. dniach był zgłoszony wcześniej do wychowawcy w celu odpowiedniego zorganizowania opieki.

© Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Bogucinie
Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Realizacja: SULIMO