r. Imieniny:  A A A

Szkoła Podstawowa
im. Wandy Chotomskiej w Bogucinie

„Dajmy dzieciom miłość, żeby łez nie było” - Wanda Chotomska
      

rok szkolny 2019/2020plan lekcji obowiazujący od 03.02.2020

Odział sześciolatków 

Godzina/Dzień Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8:30 - 9:15 edukacja przedszkolna  edukacja przedszkolna  edukacja przedszkolna  w-f edukacja przedszkolna
9:20 - 10:05 w-f  edukacja przedszkolna  edukacja przedszkolna edukacja przedszkolna edukacja przedszkolna 
10:10 - 10:55  edukacja przedszkolna  edukacja przedszkolna edukacja przedszkolna  edukacja przedszkolna religia
11:15 - 12:00 edukacja przedszkolna j.angielski religia  edukacja przedszkolna j.angielski
12:05 - 12:50  edukacja przedszkolna edukacja przedszkolna  edukacja przedszkolna  edukacja przedszkolna edukacja przedszkolna
12:55 - 13:40  edukacja przedszkolna świetlica  edukacja przedszkolna edukacja przedszkolna  edukacja przedszkolna

13:45 - 14:30

  świetlica  w-f  

14.35 - 15.20

I

 

Godzina/Dzień Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8:30 - 9:15 edukacja 7 edukacja 7 świetlica
edukacja 7 /świetlica7
9:20 - 10:05  edukacja 7 edukacja 7 ko.komp./świetlica w-f zaj.log./świetlica
10:10 - 10:55 w-f
edukacja 2 edukacja 2
edukacja 7
j. angielski 2
11:15 - 12:00 religia 2
edu.inform. 11 w-f edukacja 7 edukacja 7
12:05 - 12:50 świetlica
religia 2 edukacja 7 świetlica edukacja 7
12:55 - 13:40 zajęcia rozw. u.7 j.angielski 7 edukacja 7 świetlica edukacja 7

13:45 - 14:30

  świetlica świetlica  

14.35 - 15.20

II

 

Godzina/Dzień Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8:30 - 9:15 w-f edukacja 3 świetlica/zaj. logop
w-f świetlica
9:20 - 10:05  edukacja 3 edukacja 3 w-f edukacja 3 edu. inf. 11
10:10 - 10:55  edukacja 3 edukacja 3 edukacja 3 edukacja 3 edukacja 3
11:15 - 12:00 j. angielski 3
religia 3 edukacja 3 edukacja 3 edukacja 3
12:05 - 12:50 zajęcia rozw.u.7 świetlica edukacja 8
j. angielski 3
edukacja 3
12:55 - 13:40 świetlica
świetlica świetlica kor.komp. 3 religia 3

13:45 - 14:30

  świetlica świetlica  

14.35 - 15.20

III

 

Godzina/Dzień Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:30 - 09:15 j.angielski świetlica w-f.7 świetlica 3 zaj rozw. u.(szachy)
09:20 - 10:05 religia 3 świetlica 2
edukacja 7 z.rozw./świetlica edukacja 7
10:10 - 10:55  edukacja 7
 edukacja 7 edukacja 7 w-f edukacja 7
11:15 - 12:00  edukacja 7
 edukacja 7  edukacja 7 edukacja 2 edukacja 2
12:05 - 12:50  edu.inform.11  edukacja 7 j.angielski 2
edukacja 7 religia 2
12:55 - 13:40  świetlica
w-f świetlica edukacja 7
zaj.log./świetlica

13:45 - 14:30

  edukacja z.w.7 ko.komp.  

14.35 - 15.20

IV

 

Godzina/Dzień Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8:30 - 9:15 j. angielski 8 przyroda 2 j. polski z.w 3/świetlica
świetlica  w-f
9:20 - 10:05 matematyka11 w-f j. polski 3 historia 8 matematyka
10:10 - 10:55 informatyka 11 matematyka 11 w-f matematyka11
przyroda10
11:15 - 12:00 j. polski 8 trchnika 8 muzyka 8 j. angielski 8 j. polski 8
12:05 - 12:50 w-f j. polski 9 zaj. z wychowawcą 3 j. polski 8 j. angielski 8
12:55 - 13:40 religia 2 religia 11 świetlica plastyka 2 w-f

13:45 - 14:30

  świetlica świetlica  

14.35 - 15.20

 

 

V

 

Godzina/Dzień Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:30 -09:15 religia 2
św/SKS bilogia 10 j. polski 2 matematyka10
09:20 - 10:05

j. polski 2

j. polski z.w.2
geografia 10 j. polski 2 j. angielski 2
10:10 - 10:55 j. angielski 10 matematyka 10 muzyka 8 matematyka 10 j. polski 9
11:15 - 12:00 technika 11 w-f zaj. z wychowawcą w-f
informatyka 11
12:05 - 12:50 matematyka 10 j. angielski 11
j. polski 9 historia 9 św.
12:55 - 13:40 w-f  historia 9 w-f religia 11 św.
13:45 - 14:30   plastyka 2 świetlica j. ang. rozw.u. 11  
14.35 - 15.20 św/sks

 

 

VI

 

Godzina/Dzień Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
07:40-08:25 j. ang.wyr. 1/2
8:30 - 9:15 matematyka 11 św./sks matematyka 11 geografia 9 zaj.rozw.u.
9:20 - 10:05 j. angielski 8 matematyka11 muzyka 8 matematyka11 j. polski
10:10 - 10:55 religia 2 historia 9 j. polski 9 j. polski 2 informatyka
11:15 - 12:00 w-f j. polski 2 zaj. z wychow.11 historia 11 j. angielski
12:05 - 12:50 j. polski 9 w-f technika 11 plastyka 2 w-f
12:55 - 13:40 św. biologia 10 religia 11 j. angielski 10 j.pol.zaj.wyr.1/2
13:45 - 14:30   św. j. polski z.w. 1/2  w-f  
14.35 - 15.20 św./sks

 

 

VII

 

Godzina/Dzień Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
7:40 - 8:25   j. ang. zaj. wyr.1/2
8:30 - 9:15 fizyka matematyka muzyka matematyka biologia
9:20 - 10:05 geografia historia matematyka chemia j. ang.
10:10 - 10:55 j. polski j. polski bilogia historia w-f
11:15 - 12:00 j. angielski chemia zaj. z wychowawcą j. polski geografia
12:05 - 12:50 informatyka j. niemiecki w-f j. niemiecki j. polski
12:55 - 13:40 matematyka plastyka
j. polski w-f fizyka
13:45 - 14:30 religia j. angielski j. angielski religia
14:35-15:20 w-f w.d.ż. doradztwo zaw.

VIII

 

Godzina/Dzień Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
7:40 - 8:25 matematyka z.w.
8:30 - 9:15 j. polski matematyka  z.rozw. u. chemia j. polski
9:20 - 10:05 fizyka chemia j. polski j. polski matematyka
10:10 - 10:55 j. angielski w-f informatyka j. polski j. angielski
11:15 - 12:00 j. geografia historia zaj. z wychowawcą matematyka w-f
12:05 - 12:50 religia biologia j. angielski w-f fizyka
12:55 - 13:40 matematyka j. niemiecki j. niemiecki historia e.d.b.
13:45 - 14:30 w-f wos j.ang.roz. wos
14:35 - 15:20 w.d.ż. religia

 

© Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Bogucinie
Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Realizacja: SULIMO