r. Imieniny:  A A A

Szkoła Podstawowa
im. Wandy Chotomskiej w Bogucinie

„Dajmy dzieciom miłość, żeby łez nie było” - Wanda Chotomska
      
„ZAGRAJMY O PRZYSZŁOŚĆ” – kontynuacja projektu w roku szkolnym 2018/2019.  02.09.2018

„ZAGRAJMY O PRZYSZŁOŚĆ” – kontynuacja projektu w roku szkolnym 2018/2019.

Od września ubiegłego roku w naszej szkole jest realizowany projekt w ramach Działania 12.2 Kształcenie ogólne Osi Priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje RPO WL. 

Celem projektu jest zwiększenie dostępu uczniom szkoły do dobrej jakości kształcenia ogólnego poprzez organizację zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw: kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej. 

Informujemy, że z dniem rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019 ogłaszamy nabór na zajęcia dodatkowe w ramach projektu „ZAGRAJMY O PRZYSZŁOŚĆ”.  

W dniach 3- 4 września 2019r. odbędzie się rekrutacja uczniów na następujące zajęcia:   

Zad. 1 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki 

Zad. 2 Zajęcia rozwijające z matematyki 

Zad.4 Zajęcia  rozwijające z przedmiotów przyrodniczych 

Zad. 5 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. angielskiego 

Zad.6 Zajęcia  rozwijające z j. angielskiego 

Zad.7 Zajęcia  rozwijające kompetencje informatyczne 

Zad.8 Zajęcia logopedyczne 

Zad.11 Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla ucznia o specjalnych potrzebach. 

Rekrutacja będzie odbywała się wg. regulaminu przyjętego przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną. 

« Powrót
© Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Bogucinie
Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Realizacja: SULIMO