r. Imieniny:  A A A

Szkoła Podstawowa
im. Wandy Chotomskiej w Bogucinie

„Dajmy dzieciom miłość, żeby łez nie było” - Wanda Chotomska
      
Ważna informacja dotycząca konsultacji 22.05.2020

Ważna informacja dotycząca konsultacji

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN obowiązującym od 18 maja 2020 r. na terenie szkoły organizujemy konsultacje dla uczniów.

 Od 25 maja 2020r. do 29 maja w konsultacjach z przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski mogą wziąć udział tylko uczniowie klasy ósmej, a od 1 czerwca wszyscy uczniowie klas IV-VIII z każdego przedmiotu. Warunkiem udziału w konsultacjach jest przekazanie przez ucznia poprzez wiadomość w dzienniku potrzeby udziału w takich konsultacjach  nauczycielowi danego przedmiotu. Uczeń może wziąć udział w konsultacjach po wyrażeniu pisemnej zgody rodziców. Ramowy harmonogram konsultacji zostanie przekazany w dzienniku elektronicznym. Nauczyciel porozumiewa się z uczniem poprzez dziennik elektroniczny i ustala uczniowi dokładny termin konsultacji. W związku z trwającym zagrożeniem epidemicznym konsultacje dla bezpieczeństwa uczniów, nauczycieli  i pracowników  muszą się odbywać zgodnie z przyjętą w szkole procedurą bezpieczeństwa opracowaną na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji. Procedura zostanie przekazane rodzicom i uczniom w dzienniku elektronicznym.  

Dyrektor szkoły Agnieszka Mazur

« Powrót
© Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Bogucinie
Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Realizacja: SULIMO