r. Imieniny:  A A A

Szkoła Podstawowa
im. Wandy Chotomskiej w Bogucinie

„Dajmy dzieciom miłość, żeby łez nie było” - Wanda Chotomska
      
Uroczystość otwarcia nowej sali gimnastycznej i posadzenia Dębu Niepodległości 06.11.2018

Uroczystość otwarcia nowej sali gimnastycznej i posadzenia Dębu Niepodległości

Dzień 25 października zapisał się w historii naszej szkoły jako niezwykłe i radosne święto. W czasie wspaniałej uroczystości nastąpiło oficjalne otwarcie sali gimnastycznej i posadzenie Dębu Niepodległości. Wyjątkowość tego dnia, została podkreślona poprzez obecność wielu szacownych gości.

Pomimo pochmurnej pogody panującej na dworze wszyscy byliśmy uśmiechnięci i radośni. Spełniło się bowiem  marzenie uczniów: Szkoła Podstawowa w Bogucinie ma prawdziwą salę gimnastyczną.
Uroczystość rozpoczęła się od ceremonii przecięcia biało – czerwonej wstęgi, jako symbolicznego oddania sali do użytku. Przecięcia wstęgi dokonali:  Marek Wieczerzak - reprezentujący  Wojewodę Lubelskiego, Ryszard Golec - wicekurator, Robert Wójcik - wicestarosta Powiatu Lubelskiego, ks. kanonik Zenon Małyszek- proboszcz parafii Garbów, Kazimierz Firlej- Wójt  Gminy Garbów, Katarzyna Chabros - Przewodnicząca Rady Gminy, Lidia Michoń- Przewodnicząca Gminnej Komisji Oświaty, Aneta Wolińska  - sołtys wsi Bogucin, Anna Wójcik– dyrektor szkoły, Mariola Rybkowska- przewodnicząca Rady Rodziców, Julia Salamandra -  przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego - uczennica kl. VIII.
Po zajęciu miejsc i wprowadzeniu sztandaru zostały odśpiewane hymny: państwowy i szkoły, a następnie ks. Zenon Małyszek poświęcił nową salę. Po krótkim wstępie i powitaniu gości przez prowadzących głos zabrali gospodarze uroczystości. Wójt Gminy Garbów Kazimierz Firlej w swoim przemówieniu podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do wybudowania nowej sali gimnastycznej. Dyrektor Szkoły  Anna Wójcik przybliżyła zebranym dzieje bogucińskiej szkoły od najstarszych informacji o niej z 1912 r. do aktualnych wydarzeń związanych z budową sali gimnastycznej. Wiele serdecznych i ciepłych słów wybrzmiało w wystąpieniach zaproszonych gości: Marka Wieczerzaka - reprezentującego  Wojewodę Lubelskiego, Ryszarda  Golca wicekuratora, Roberta  Wójcika - wicestarosty Powiatu Lubelskiego, Irminy Nikiel - Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Lublinie oraz  Andrzeja  Kozyry Głównego Mistrza Lubelskiej Szkoły Jiu-Jitsu Tsubame.

       W dalszej części uroczystości przed publicznością zaprezentowali się nasi uczniowie w programie sportowo – artystycznym. Występ zespołu tańca nowoczesnego przyciągnął uwagę  energią i ekspresją młodych wykonawców.  Z tanecznego  rytmu  widzowie zostali następnie wprowadzeni w pełen skupienia pokaz grupy sportowej  Jiu – Jitsu. Publiczność z wielkim zainteresowaniem  i podziwem obserwowała naszych sportowców, których każdy ruch był precyzyjny i świetnie przygotowany. Opuszczający scenę sportowcy zostali nagrodzeni gromkimi brawami, a przed widownią rozpoczęło się piękne  widowisko. Zaprezentowane  układy gimnastyczne zachwyciły swym artyzmem i wspaniałym ich wykonaniem przez młode gimnastyczki. W wesoły nastrój wprawiła publiczność scenka kabaretowa autorstwa naszej patronki W. Chotomskiej, w której „duchy” przekonały wszystkich do uprawiania sportu, bo „w zdrowym ciele – zdrowy duch!”. W radosnym nastroju utrzymał widzów piękny i pełen koloru występ ludowego zespołu dziecięcego Bogutki. Zaprezentowali Tańce lubelskie, pieśń Już zachodzi czerwone słoneczko  oraz krakowiaka. Po tej wspaniałej prezentacji kolejny występ wprowadził widzów w drugą część uroczystości związanej z posadzeniem Dębu Niepodległości. Uczennice klasy drugiej  w niezwykłej formie przedstawiły losy naszej ojczyzny. Poprzez piękny układ taneczny z flagami symbolicznie ukazały burzliwe dzieje Polski kończące się radością z odzyskania niepodległości. O tych wydarzeniach opowiedzieli uczniowie śpiewając pieśni i odczytując „karty z historii.”

       Po przeczytaniu  listu Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, goście i uczniowie - przedstawiciele klas udali się na szkolny dziedziniec, gdzie dokonany został ważny akt posadzenia Dębu Niepodległości. Posadzenie tego drzewa jest naszym hołdem pamięci wobec przodków, którzy przyczynili się do odzyskania niepodległości sto lat temu.

      Po zakończeniu części oficjalnej uroczystości goście zostali zaproszeni na spotkanie przy poczęstunku przygotowanym przez Radę Rodziców. Słodki poczęstunek otrzymali też uczniowie. Na zakończenie spotkania p. Dyrektor  podziękowała wszystkim gościom za uświetnienie uroczystości swoją obecnością, nauczycielom, instruktorom, pod kierunkiem których wystąpili nasi uczniowie, autorom scenariusza, sponsorom oraz rodzicom za pomoc w przygotowaniu uroczystości. DZIĘKUJEMY.


                                                                                                                                     A. Mazur

« Powrót
© Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Bogucinie
Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Realizacja: SULIMO