r. Imieniny:  A A A

Szkoła Podstawowa
im. Wandy Chotomskiej w Bogucinie

„Dajmy dzieciom miłość, żeby łez nie było” - Wanda Chotomska
      
Szczególny dzień 06.11.2019

Szczególny dzień

Uroczystość, która odbyła się w naszej szkole 14 października 2019r., składała się z dwóch części: ślubowania klasy I oraz Święta Edukacji Narodowej.

Pierwszoklasiści wykazali się znajomością przepisów ruchu drogowego, wiedzą o ojczyźnie, wiedzieli, jak bezpiecznie przejść przez ulicę  oraz co należy robić, by być wzorowym uczniem. Każdy z nowo przyjętych do braci uczniowskiej zadeklamował wierszyk poświęcony życiu szkolnemu. Przedstawili inscenizację ruchową do wiersza matematycznego oraz udowodnili, że nie nudzili się na zajęciach muzycznych i radośnie zaśpiewali kilka dziecięcych piosenek.  Następnie w obecności pani dyrektor, rodziców,  kolegów, nauczycieli i zaproszonych gości ślubowali być dobrymi uczniami.  Po uroczystym ślubowaniu na sztandar szkoły pani dyrektor dotykając wielkim ołówkiem ramienia, pasowała dzieci na pełnoprawnych uczniów naszej szkoły i życzyła im wielu sukcesów w nauce.  Do gratulacji dołączyła się także przewodnicząca  Samorządu Uczniowskiego i przewodnicząca Rady Rodziców. Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców, która  z okazji ślubowania ufundowała magnetofon na potrzeby klasy. Rodzice dzieci z klasy pierwszej wręczyli swoim pociechom pamiątkowe globusy, które mają pomagać im „wypływać na szerokie wody nauki.” Na koniec był czas na wspólne zdjęcia oraz spotkanie przy słodkim poczęstunku. Dzieci, które z powodu choroby nie mogły wziąć udziału w uroczystości, ślubowały oraz zostały pasowane na uczniów  w terminie późniejszym.  

W drugiej części spotkania wystąpili uczniowie z klas starszych. Z gracją i humorem opowiadali o życiu szkolnym oraz wybranych przedstawicielach społeczności szkolnej. Pięknie wyrecytowanym wierszom towarzyszyły wesołe piosenki. Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego oraz przewodnicząca Rady Rodziców złożyły życzenia wszystkim pracownikom szkoły. Miłym akcentem były przygotowane przez uczniów  laurki z życzeniami.  

Wszystkim uczniom, rodzicom oraz nauczycielom,  którzy włączyli się w organizację tych uroczystości  dziękujemy za poświęcony czas i zaangażowanie.  

« Powrót
© Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Bogucinie
Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Realizacja: SULIMO