r. Imieniny:  A A A

Szkoła Podstawowa
im. Wandy Chotomskiej w Bogucinie

„Dajmy dzieciom miłość, żeby łez nie było” - Wanda Chotomska
      
Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 29.08.2020

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Rozpoczęcie roku 1 września 2020 godz. 8.30

W dniu 1 września 2020r. o godz. 8.30 zapraszamy wszystkie dzieci i uczniów naszej szkoły na oficjalne rozpoczęcie roku szkolnego. Z uwagi na trwający stan zagrożenia epidemicznego będzie miał on inny przebieg niż zazwyczaj.
Do szkoły mogą wejść tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz, gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie. Wszystkich obowiązują maseczki lub inna osłona nosa i ust oraz dezynfekcja rąk lub umycie wodą i mydłem oraz zachowanie dystansu.

Dzieci z oddziałów przedszkolnych spotykają się z wychowawcą w swoich salach.
ZWP- sala oddziału przedszkolnego przy szatni (dzieci wchodzą do szkoły wejściem od strony szatni)
5-latki s. 5  (dzieci wchodzą do szkoły wejściem głównym)
6-latki s. 6  (dzieci wchodzą do szkoły wejściem głównym)

Uczniowie klas I-IV mają spotkania z wychowawcą w wyznaczonych salach lekcyjnych.
Klasa I- s. 3   (uczniowie wchodzą do szkoły wejściem przy szatni)
Klasa II- s. 7 (uczniowie wchodzą do szkoły wejściem głównym)
Klasa III – s. 9 (uczniowie wchodzą do szkoły wejściem głównym)
Klasa IV- s. 10 (uczniowie wchodzą do szkoły wejściem głównym)

Dziecku może towarzyszyć jeden rodzic lub opiekun.
Uczniowie klas V-VIII mają wspólnie spotkanie w sali gimnastycznej  (do szkoły wchodzą wejściem przy sali gimnastycznej). Ustawiają się w sali w wyznaczonych  miejscach pod opieką wychowawcy. Obowiązują maseczkiub inne osłony nosa i ust, dezynfekcja rąk lub umycie wodą i mydłem oraz zachowanie dystansu.

Po zakończeniu spotkania z wychowawcą (ok. 9.30) spokojnie i z zachowaniem dystansu wszyscy opuszczają budynek szkoły tym wyjściem, przez które wcześniej weszli do budynku. Uczniowie i dzieci  korzystający z odwozu autobusem szkolnym oczekują na dworze na dziedzińcu szkolnym (przy sali gimnastycznej). Do autobusu idą pod opieką nauczyciela zachowując dystans. W autobusie obowiązuje maseczka lub inna osłona nosa i ust.

Wszelkie informacje związane z funkcjonowaniem szkoły, regulaminami i procedurami obowiązującymi w naszej szkole, związanymi z sytuacją epidemiczną będą zamieszczane na stronie internetowej szkoły lub przekazywane poprzez dziennik elektroniczny. Bardzo prosimy o przestrzeganie zasad sanitarnych, przez co zwiększone zostanie bezpieczeństwo i zmniejszone ryzyko zakażenia.  Wierzymy, że dzięki wspólnej dyscyplinie oraz wysiłkowi, zarówno dzień rozpoczęcia roku szkolnego, jak i następne dni nauki będą przebiegały w bezpiecznej oraz spokojnej atmosferze.

                                                                                                                  Dyrektor Szkoły, Grono Pedagogiczne

 

Autobusy szkolne dnia 01.09.2020r.(wtorek) wg planu  z poprzedniego roku szkolnego.
Trasa pierwsza PIOTROWICE
08:00 -   Bogucin - ,,Katarzynka” ,
08:04 - Piotrowice (łącznik),
08:07 - Piotrowice (dawny budynek szkoły),
08:12 - restauracja ,,Podolanka”,
08:16 -  szkoła w Bogucinie
Trasa druga BOGUCIN
07:45 - Wyjazd spod szkoły
07:50 - Bogucin od strony Ługowa (koło p. Zlotów)
07:55 - Przystanek koło p. Dadosów
08:00 - Szkoła w Bogucinie
08:04 - Bogucin I kolonia
08:09 - Bogucin II kolonia
08:12 - Al. Warszawska
08:17 - szkoła w Bogucinie

« Powrót
© Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Bogucinie
Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Realizacja: SULIMO