r. Imieniny:  A A A

Szkoła Podstawowa
im. Wandy Chotomskiej w Bogucinie

„Dajmy dzieciom miłość, żeby łez nie było” - Wanda Chotomska
      
Realizacja projektu „Zagrajmy o przyszłość” 23.03.2018

Realizacja projektu „Zagrajmy o przyszłość”

W drugim okresie roku szkolnego 2017/2018  w Szkole Podstawowej im. W. Chotomskiej w Bogucinie kontynuowane są zajęcia
z projektu „Zagrajmy o przyszłość”.

Celem projektu jest organizacja zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy oraz podnoszenie kwalifikacji nauczycieli wszystkich przedmiotów w zakresie korzystania z nowoczesnych metod.
W ramach projektu zakupiono wiele pomocy dydaktycznych, które urozmaicają prowadzone zajęcia. Wzbogacona została baza szkoły o nowy sprzęt: laptopy, tablety, kamerę, wizualizator, tablicę multimedialną, drukarkę i klimatyzator.
 W związku z założeniami projektu dwóch nauczycieli podjęło studia podyplomowe:
-Programowanie i informatyka w szkole 
-Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi.
Natomiast wszystkich nauczycieli objęto szkoleniami: "Wykorzystanie tablicy multimedialnej w nauczaniu przedmiotowym" oraz "Wykorzystanie ICT w zarządzaniu i dydaktyce".

Realizowane są następujące zajęcia:

1.  Zadanie nr 1 – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z   matematyki
2.  Zadanie nr 2 – zajęcia rozwijające z matematyki
3.  Zadanie nr 4 – zajęcia rozwijające z przedmiotów przyrodniczych
4.  Zadanie nr 5 – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z jęz. angielskiego
5.  Zadanie nr 6 – zajęcia rozwijające z jęz. angielskiego
6.  Zadanie nr 7 – zajęcia rozwijające kompetencje informatyczne
7.  Zadanie nr 8 – zajęcia logopedyczne
8.
 Zadanie nr 11 – zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i z niepełnosprawnością.

W drugim okresie w związku ze zmianą planu lekcji, zmienił się harmonogram zajęć. Aktualny harmonogram zamieszczony jest na tablicy informacyjnej o projekcie.

« Powrót
© Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Bogucinie
Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Realizacja: SULIMO