r. Imieniny:  A A A

Szkoła Podstawowa
im. Wandy Chotomskiej w Bogucinie

„Dajmy dzieciom miłość, żeby łez nie było” - Wanda Chotomska
      
Projekt „Multi Sport” 12.05.2015

Projekt „Multi Sport”

Projekt „Multi Sport” realizowany w ramach Programu „Sport Wszystkich Dzieci”

„Multi Sport” realizowany w ramach Programu „Sport Wszystkich Dzieci”

Program adresowany  jest do dzieci ze szkół podstawowych  klas IV – VI. Przewidziane zadania realizujemy na zajęciach pozalekcyjnych  w okresie od lutego do grudnia 2015r. Treningi odbywają się w grupach 20-osobowych w trzech 90-minutowych  blokach (jednostkach treningowych) w tygodniu, prowadzonych przez nauczyciela wychowania fizycznego naszej szkoły. Zajęcia stwarzają możliwość uprawiania wielu sportów, zachęcając dzieci do wyboru preferowanej formy aktywności, zgodnego z ich zainteresowaniami i predyspozycjami. Głównym założeniem programu jest nabycie zróżnicowanych umiejętności ruchowych dzieci i kreowanie wzorów zachowań prozdrowotnych.

Dziękujemy Gminie Garbów oraz Wojewódzkiemu  Zrzeszeniu Ludowemu Zespołów Sportowych – Lublin,  jako podmiotu, który otrzymał wsparcie z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

                M. Kwiecień
« Powrót
© Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Bogucinie
Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Realizacja: SULIMO