r. Imieniny:  A A A

Szkoła Podstawowa
im. Wandy Chotomskiej w Bogucinie

„Dajmy dzieciom miłość, żeby łez nie było” - Wanda Chotomska
      
Projekt KUL "Otwarci na sukces" 25.01.2019

Projekt KUL "Otwarci na sukces"

Uczniowie klas VI - VIII uczestniczą od tego roku szkolnego w bardzo ciekawych zajęciach i warsztatach, dzięki projektowi Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

    Głównym celem projektu jest podniesienie kluczowych kompetencji i uniwersalnych umiejętności odpowiadającym potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa wśród 120 uczniów klas VI, VII, VIII wspólnie z Jednostką Samorządu Terytorialnego.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Uczestnicy, przy wsparciu praktyków oraz kadry dydaktycznej KUL-u, będą rozwijać umiejętności efektywnego uczenia się, kreatywnego rozwiązywania problemów, ICT oraz kompetencje matematyczno-przyrodnicze. Udział w projekcie pozwoli rozbudzić ciekawość poznawczą, a jego uczestnicy zainspirują się do twórczego myślenia. Jednocześnie realizacja zaproponowanych warsztatów ma na celu wykształcić u uczniów kreatywność i innowacyjne podejście wobec wyzwań, które stawia młodym ludziom rynek pracy.

Dla uczestników projektu przewidziano cykl następujących warsztatów:

1. WARSZTATY Z KREATYWNOŚCI, INNOWACYJNOŚCI I PRACY ZESPOŁOWEJ (umiejętność uczenia się, kreatywność i innowacyjność, ciekawość poznawcza i rozwiązywanie problemów, współpraca w zespole).

2.CERTYFIKOWANE SZKOLENIE Z KOMPETENCJI ICT (edukacyjny kurs informatyczny z zakresu korzystania z informacji w sieci, tożsamości cyfrowej, praw autorskich i licencji, narzędzi i ochrony danych, przetwarzania treści, rozwiązywaniu problemów technicznych.

3.BEZPŁATNE WARSZTATY Z TECHNIK POZNAWCZYCH I ANALITYCZNYCH (metody analizy gleby, plankton rośliny i zwierzęta niewidoczne gołym okiem, dno zbiorników wodnych, substancje naturalne pochodzenia roślinnego, świat biologii molekularnej – DNA bakterii, enzymy – molekularne maszyny, barwy pH, mikroorganizmy w produkcji żywności, substancje odżywcze w produktach spożywczych, rośliny lecznicze a kosmetyki).

Dodatkowo dla rodziców oferujemy warsztaty:

1. RODZICE NA RZECZ SUKCESU DZIECI (budowanie więzi z dzieckiem, komunikacja z dzieckiem, wspieranie talentów dziecka).

2.RODZICE WOBEC DZIECI W SIECI (zagrożenia związane z korzystaniem dzieci w sieci, współczesne pokolenie digitalnych tubylców, środki zaradcze wobec zagrożeń, działania korygujące niewłaściwe zachowania).

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.09.2018 r. – 30.06.2020 r.
I edycja: 1.09.2018 r. – 30.06.2019 r.
II edycja: 1.09.2019 r – 30.06.2020 r.


Źródło fot: https://wiadomosci.onet.pl/kraj/kul-100-lat-niezaleznosci-uczelni/82765sk

« Powrót
© Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Bogucinie
Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Realizacja: SULIMO