r. Imieniny:  A A A

Szkoła Podstawowa
im. Wandy Chotomskiej w Bogucinie

„Dajmy dzieciom miłość, żeby łez nie było” - Wanda Chotomska
      
Program Aktywna Tablica na lata 2020-2024. 19.10.2023

Program Aktywna Tablica na lata 2020-2024.

W 2023 roku realizowana jest kolejna edycja rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024.

Nasza szkoła otrzymała dofinansowanie w ramach Programu. Zostały zakupione  pomoce dydaktyczne, narzędzia do terapii, które będą służyć do diagnozy, terapii i kształcenia uczniów ze SPE, co z kolei pozwoli im skorzystać z możliwości zastosowania TIK w edukacji. Wykorzystanie w szkole i na zajęciach nowoczesnych programów terapeutycznych zapewni uczniom wysoką jakość kształcenia, adekwatną do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z multimedialnych programów zwiększy zaangażowanie dzieci w proces uczenia się i jednocześnie pomoże osiągnąć zakładane cele. Umożliwi to wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z różnymi dysfunkcjami i trudnościami w nauce.

Projekt aktywna tablica

bd7e7402e07b2f018501fa585d2d0793.jpg a208cf81d2b990b8584e3461eaf98894.jpg 20e073fd442c0a2b0d28a75328051ec3.jpg a7ecc6100db0b83e83c2d55204664961.jpg 07b4d0721e371211a190d0b9c87b560a.jpg 202a59f943273e943e7ffd0cbf7baf7a.jpg 8a83e30b0b17a30fe68fc4ef46d52e61.jpg d908ef6071a43f1cf1d4bbafbc937eec.jpg 83ee20a13b8855f4de4792ff0883d8bf.jpg
« Powrót
© Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Bogucinie
Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Realizacja: SULIMO