r. Imieniny:  A A A

Szkoła Podstawowa
im. Wandy Chotomskiej w Bogucinie

„Dajmy dzieciom miłość, żeby łez nie było” - Wanda Chotomska
      
Obiady w  Szkole Podstawowej  im. Wandy Chotomskiej w Bogucinie 07.09.2022

Obiady w Szkole Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Bogucinie

Regulamin korzystania z obiadów w Szkole Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Bogucinie

REGULAMIN
korzystania z obiadów w Szkole Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Bogucinie

1. Do korzystania z obiadów upoważnione są osoby, które wypełniły kartę zgłoszenia dziecka na obiady. Karta jest dostępna w formie elektronicznej na stronie internetowej szkoły http://www.szkolabogucin.garbow.pl/

2. Zgłoszenia dokonują rodzice dziecka lub opiekunowie prawni wypełniając jednorazowo druk karty zgłoszenia dziecka, który należy wydrukować i odesłać podpisany na adres mailowy: sekretariatbogucin@gmail.com lub poprzez przekazanie do dnia 9 września w godz. 08:30-14:30 w sekretariacie szkoły.

3. Odwołać obiad można w danym dniu do godziny 9.00 telefonicznie lub przez sms podając: imię i nazwisko ucznia, klasę oraz dzień odwołania.

Za nieobecności niezgłoszone lub zgłoszone po terminie nie będą odliczane koszty obiadów.

5. Odliczeń mogą dokonywać rodzice, którzy zgłosili telefonicznie lub przez SMS nieobecność dziecka.

6. Rozliczenie odwołań następuje z danego miesiąca w miesiącu następnym tj kwotę za odwołania np. z września pomniejszamy w płatności za październik.

7. Rezygnacji z obiadów należy dokonać przez sms lub telefonicznie do ostatniego dnia miesiąca, w którym uczeń korzysta z obiadów (np. na koniec stycznia jeśli uczeń nie będzie korzystał z obiadów w lutym).

8. Jeśli na koniec roku pozostaje do kwota za odwołania rozliczamy przy płatności za czerwiec.

9. Informację o wysokości opłat za obiady na dany miesiąc można uzyskać w sekretariacie szkoły lub telefonicznie.

10. Aktualny jadłospis jest umieszczony na tablicy informacyjnejprzy wejściu do szkoły.

11. Obiady są zamawiane tylko w dni nauki szkolnej.

12. Płatności można dokonać gotówką w szkole w sekretariacie w wyznaczonych dniach (dni podane będą na tablicy informacyjnej przy wejściu do szkoły).

Rodzice zobowiązani są do terminowego uiszczania opłat za posiłki do ostatniego dnia danego miesiąca.

 

Kontakt w sprawie obiadów:
Sekretariat
Tel. 081-501-80-61
Kom. 797-402-016

formularz zgłoszenia
klauzula informacyjna

« Powrót
© Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Bogucinie
Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Realizacja: SULIMO