r. Imieniny:  A A A

Szkoła Podstawowa
im. Wandy Chotomskiej w Bogucinie

„Dajmy dzieciom miłość, żeby łez nie było” - Wanda Chotomska
      
Międzyszkolny konkurs wiedzy Życie i twórczość Henryka Sienkiewicza 04.11.2016

Międzyszkolny konkurs wiedzy Życie i twórczość Henryka Sienkiewicza

Nasza szkoła wspólnie z GBP im. B. Pietraka w Garbowie Filia w Bogucinie zorganizowała 26 października międzyszkolny konkurs wiedzy o życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza -wielkiego pisarza i noblisty.

Wydarzenie to jest jednym z całego cyklu działań podjętych w Roku Sienkiewiczowskim w celu uczczenia i przybliżenia młodemu pokoleniu postaci tego wielkiego twórcy i patrioty, który odegrał ważną rolę w historii naszej ojczyzny.
W konkursie uczestniczyły trzyosobowe zespoły uczniów z czterech szkół: SP w Leścach, SP w Przybysławicach, SP w Woli Przybysławskiej
i SP w Bogucinie. Odpowiedzi oceniało jury w składzie: p. Mariusz Olejarczyk-instruktor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie, p. Urszula Kurek- instruktor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublinie, p. Ewa Szczuka- dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej im. B. Pietraka w Garbowie oraz  p. Elżbieta Stodulska- reprezentująca GBP  im. B. Pietraka w Garbowie Filia w Piotrowicach Wielkich.
Odpowiedziom uczniów przysłuchiwali się
z uwagą zaproszeni goście:
p. Kazimierz Firlej- Wójt Gminy Garbów oraz  p. Lidia Michoń- przewodnicząca Komisji Oświatowej Gminy Garbów.
Uczestnicy wykazali się dużą wiedzą odpowiadając na wylosowane pytania. Za poprawną odpowiedź jury przyznawało punkty, które każdy zespół zaznaczał sobie w postaci cukierków.

Na podstawie liczby zdobytych punktów przyznano następujące miejsca:

I miejsce- SP w Woli Przybysławskiej , opiekun p. Agnieszka Sulej

II miejsce- SP w Przybysławicach, opiekun p. Anna Gnieciak

III miejsce- zajęły ex aequo: SP w Leścach,  opiekun  p. Barbara Śpiewak

                                          SP w Bogucinie , opiekun p. Halina Zarzeka

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody książkowe. Gratulujemy wszystkim uczestnikom bardzo wysokiego poziomu wiedzy, do czego przyczyniły się panie- opiekunki zespołów, które pomagały swoim podopiecznym w przygotowaniach.
Bardzo dziękujemy wszystkim wymienionym szkołom za przyjęcie naszego zaproszenia do wzięcia udziału w konkursie. Dziękujemy przewodniczącemu i członkom jury za wykonanie trudnego zadania oceny odpowiedzi uczestników oraz czuwania nad przebiegiem konkursu. Wszystkim zaproszonym gościom dziękujemy za uświetnienie swoją obecnością spotkania poświęconego Henrykowi Sienkiewiczowi.

Szczególne słowa podziękowania kierujemy do sponsora nagród i słodkiego poczęstunku- Gminnej Biblioteki Publicznej im. B. Pietraka w Garbowie.

 

Międzyszkolny konkurs o H.Sienkiewiczu

Opis galerii

img-2098_e105b.jpg img-2099_ceab1.jpg img-2100_e6ef5.jpg img-2101_47d02.jpg img-2102_1db53.jpg img-2103_2b610.jpg img-2104_64b11.jpg img-2105_2ad02.jpg img-2106_56d8f.jpg img-2107_1cfdb.jpg img-2108_9d179.jpg img-2109_56343.jpg img-2110_1b613.jpg img-2111_52a2d.jpg img-2112_aa19b.jpg img-2113_608c1.jpg img-2114_6e626.jpg img-2115_c4206.jpg img-2116_5c0be.jpg
« Powrót
© Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Bogucinie
Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Realizacja: SULIMO