r. Imieniny:  A A A

Szkoła Podstawowa
im. Wandy Chotomskiej w Bogucinie

„Dajmy dzieciom miłość, żeby łez nie było” - Wanda Chotomska
      
Laboratoria Przyszłości 03.04.2022

Laboratoria Przyszłości

Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły otrzymają wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym. Pełen zakres wyposażenia możliwego do zakupienia z pozyskanych środków został ujęty w Katalogu wyposażenia. Katalog zawiera zarówno wyposażenie podstawowe (które będą musiały od 1 września 2022 roku mieć wszystkie szkoły podstawowe) jak i dodatkowe (dobierane swobodnie przez szkoły).

Wyposażenie podstawowe

Drukarki 3D z akcesoriami, laptop, (w tym aplikacjami, slicerami, filamenty, etc.);

Mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami;

Sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, mikrofony, mikroporty, oświetlenie etc.);

Stacje lutownicze (do mikrokontrolerów);

Wyposażenie dodatkowe

Klocki konstrukcyjne, edukacyjne, korbo inżynier blocks;

Apteczki;

Krzesła obrotowe BRAWO do pracowni informatycznej;

Pracownia robótek ręcznych z maszynami do szycia i zestawem akcesoriów;

Mikroskopy, stacje pogody i inne elementy rozwijające kreatywność i wyobraźnię przestrzenną;

Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwolą uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych i innych form rozwijania umiejętności. 

Nasza szkoła już korzysta z otrzymanych elementów wyposażenia. Uczniowie klas I-III są bardzo zadowoleni. Zabawa klockami sprawia im satysfakcję, a przy tym rozwijają wiele umiejętności społecznych jak też wyobraźnię przestrzenną, potrzebną na lekcji matematyki i w codziennym życiu. Nawet na lekcji plastyki w klasie 4 i 5 można wykorzystać klocki w celu tworzenia mozaiek o danej tematyce jak również tworzenie różnego rodzaju kompozycji.

Z biegiem czasu uczniowie będą poznawać i stosować na zajęciach inne uzyskane sprzęty z projektu Laboratoria Przyszłości.

Montaż krzeseł - Laboratorium Przyszłości

077c4ce9b09072562194ccdccfaa7046.jpg 63932748f1c1c1ab8f50680cc29f8e49.jpg 1811ba3370e94f1c8067bfe2cef88cd0.jpg
« Powrót
© Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Bogucinie
Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Realizacja: SULIMO