r. Imieniny:  A A A

Szkoła Podstawowa
im. Wandy Chotomskiej w Bogucinie

„Dajmy dzieciom miłość, żeby łez nie było” - Wanda Chotomska
      
Konkurs: I Międzyszkolny konkurs recytatorski poezji anglosaskiej 21.08.2014

Konkurs: I Międzyszkolny konkurs recytatorski poezji anglosaskiej

Zapraszamy do udziału uczniów w wieku 7-13 lat

 

Konkurs odbędzie się w dniu:

15 kwietnia 2013r.

W Szkole Podstawowej im. W. Chotomskiej w Bogucinie

 

 

 

Zgłoszenia do dnia 31marca 2013r.

 

Telefon: 81-501-80-61

E-mail: spbogucin@gmail.com

 

Cel konkursu: Podstawowym celem Konkursu w jego I edycji jest popularyzacja piękna poezji i prozy anglosaskiej, a także kreowanie zainteresowań recytatorskich wśród uczniów najmłodszych, szkolnej grupy wiekowej. Ponadto stworzenie uczniom możliwości publicznej prezentacji w języku obcym.

 

 

Regulamin Konkursu

 

1. Wiek uczestnika:7─13 lat.

2. Maksymalna liczba uczestników z jednej szkoły do 8 osób.

3. Uczestników konkursu obowiązują stroje eleganckie.

4. Komisja konkursowa dokona oceny prezentacji wierszy w dwóch kategoriach:

  • Szkoła Podstawowa: 7─10 lat (klasy I─III)
  • Szkoła Podstawowa: 11─13 lat (klasy IV─VI)

5. Każdy uczestnik może wybrać nie więcej niż dwa wiersze ( w całości lub we fragmentach) oraz fragment prozy wybranej książki dla dzieci. Czas prezentacji nie może przekroczyć 10 minut.

6. Tematyka utworów dowolna.

7. Osoby, które zajmą punktowane miejsca otrzymają nagrody rzeczowe.

 

Warunku udziału w konkursie

 

1. Zgłoszenie udziału: e-mailem: spbogucin@gmail.com lub dorotasim@yahoo.com do dnia 31 marca 2013r.

2. Przesłanie przez nauczyciela przygotowującego do konkursu kopii utworów recytowanych przez uczniów oraz imiona i nazwiska uczniów biorących udział w konkursie.

3. Konkurs odbędzie się 15 kwietnia 2013r. o godz. 9:00 w Szkole Podstawowej im. W. Chotomskiej w Bogucinie.

4. Regulamin dostępny na stronie szkoły.

 

 

 

Ocena uczestników i uczniów

 

1. Pod ocenę będą poddane: zgodność utworu recytowanego przez uczestnika z utworem nadesłanym w zgłoszeniu, opanowanie tekstu, poprawność językowa, akcent i intonacja, prezentacja sceniczna (dopuszczalne różne rekwizyty).

2. Oceny zgłoszonych uczestników dokona jury powołane przez organizatorów, składające się z absolwentów filologii angielskiej.

3.Wyniki konkursu zostaną ogłoszone po zakończeniu prezentacji utworów.

4. Dla uczestników każdej kategorii wiekowej przewidziane są nagrody i dyplomy.

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

 

 

 

Koordynator konkursu

Dorota Sim-Popek

« Powrót
© Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Bogucinie
Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Realizacja: SULIMO