r. Imieniny:  A A A

Szkoła Podstawowa
im. Wandy Chotomskiej w Bogucinie

„Dajmy dzieciom miłość, żeby łez nie było” - Wanda Chotomska
      
KONKURS BIBLIOTECZNY O PATRONIE SZKOŁY 05.05.2021

KONKURS BIBLIOTECZNY O PATRONIE SZKOŁY

Zbliża się kolejna rocznica nadania naszej szkole imienia Wandy Chotomskiej.

   W związku z tym biblioteka szkolna i filia biblioteczna w Bogucinie organizują konkurs w dwóch formach: 

Klasa 0 - III (konkurs plastyczny)
Klasa IV - VII (konkurs wiedzy o Wandzie Chotomskiej)


Regulamin szkolnego konkursu plastycznego dla klas młodszych 
 pt. 
Twórczość Wandy Chotomskiej widziana oczami dziecka”.

Adresat: konkurs skierowany jest do uczniów klas 0-III naszej szkoły. Nagrody będą przyznawane w dwóch kategoriach wiekowych.
I kategoria – klasy 0 – I
II kategoria – klasy II – III.

Cele konkursu:
- kształtowanie postawy twórczej
- zainteresowanie uczniów twórczością patronki
- rozwijanie kreatywności i uzdolnień plastycznych
-rozbudzanie ekspresji plastycznej dzieci
-wdrażanie do samodzielnej pracy
-promowanie talentów

Zasady uczestnictwa:
Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria:
a) temat pracy konkursowej- prace mogą przedstawiać artystyczne wizje autorów z zachowaniem tematyki konkursu,
b) rozmiar i technika - wykonanie prac w formacie A 3 lub A 4, techniką dowolną,
c) praca powinna być wykonana samodzielnie przez pojedynczego autora.
d) każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę zaopatrzoną na odwrocie w imię, nazwisko, wiek oraz tytuł zilustrowanego utworu.
e) decyzja Komisji jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.

Termin: Prace należy składać do biblioteki do dnia 31 maja.

Nagrody i wyróżnienia:  Laureaci konkursu otrzymają oceny cząstkowe bardzo dobre z zajęć plastycznych, pochwałę w dzienniku oraz upominki. Sponsorem nagród będzie Gminna Biblioteka im. B. Pietraka w Garbowie.

         
          Regulamin Konkursu Wiedzy o Patronie Szkoły (kl.IV-VII)

Cele konkursu:
• popularyzowanie poezji i prozy W. Chotomskiej
• pogłębianie wiedzy na temat życia i twórczości patronki
⦁ rozwijanie wyobraźni twórczej
• wdrażanie uczniów do korzystania z różnych źródeł wiedzy,

Zasady udziału w konkursie:
1. Konkurs jest skierowany do wszystkich uczniów klas IV – VII Szkoły Podstawowej w Bogucinie.
2. Uczniowie przygotowują się do konkursu na temat Patrona naszej szkoły na podstawie podanych źródeł wiedzy:

Szkoła Podstawowa w Bogucinie (garbow.pl)

Wanda Chotomska – Wikipedia, wolna encyklopedia

Wanda Chotomska - Życie i twórczość | Artysta | Culture.pl

4. Do 27 maja chętne osoby zgłaszają swoje uczestnictwo i przesyłają wiadomość do p. Elizy Piwko w dzienniku elektronicznym lub zgłaszają to bezpośrednio nauczycielowi.
3. Pisemny test wiedzy (głównie zadania zamknięte) o naszej patronce odbędzie się prawdopodobnie już stacjonarnie w szkole 2 czerwca 2021 r. (środa).

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi prawdopodobnie 7 czerwca 2021 r. (poniedziałek).

Nagrody i wyróżnienia: Laureaci konkursu otrzymają oceny cząstkowe bardzo dobre z języka polskiego, pochwałę w dzienniku oraz upominki.
Sponsorem nagród będzie Rada Rodziców.

« Powrót
© Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Bogucinie
Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Realizacja: SULIMO