r. Imieniny:  A A A

Szkoła Podstawowa
im. Wandy Chotomskiej w Bogucinie

„Dajmy dzieciom miłość, żeby łez nie było” - Wanda Chotomska
      
Komunikat o powrocie uczniów do szkoły 30.04.2021

Komunikat o powrocie uczniów do szkoły

Szanowni Państwo!

     Od 4 maja 2021 r. wszystkie klasy 1-3 wracają do nauki stacjonarnej. Zajęcia będą się odbywały według planu zajęć.

Ogólne zasady, czyli kto i kiedy wraca do nauki stacjonarnej

- Od 4 maja br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych na terenie całego kraju wracają   do nauki stacjonarnej w szkole. 

Uwaga! Działalność pozostałych szkół i placówek do 16 maja br. pozostaje bez zmian (kształcenie na odległość), w tym również w zakresie praktycznej nauki zawodu.

- Od 17 maja br. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50 proc./50 proc.). 

- Od 31 maja br. wszyscy uczniowie i słuchacze uczą się już stacjonarnie w szkołach i placówkach.


Podstawa prawna

Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Rozporządzenie zgłoszone do publikacji w Dzienniku Ustaw). 


Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 3 maja 2021 r.

 

« Powrót
© Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Bogucinie
Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Realizacja: SULIMO