r. Imieniny:  A A A

Szkoła Podstawowa
im. Wandy Chotomskiej w Bogucinie

„Dajmy dzieciom miłość, żeby łez nie było” - Wanda Chotomska
      
 II Międzyszkolny Konkurs Wielcy Polacy 04.12.2017

 II Międzyszkolny Konkurs Wielcy Polacy

Rok 2017 został przez Sejm uchwalony rokiem m. in. Tadeusz Kościuszki i Józefa Piłsudskiego.

     Dlatego II Międzyszkolny Konkurs z cyklu Wielcy Polacy postanowiliśmy poświęcić tym właśnie bohaterom, którzy odegrali istotną rolę w dziejach naszej ojczyzny. Ubiegłoroczna edycja konkursu poświęcona była  H. Sienkiewiczowi jako uczczenie Roku Sienkiewiczowskiego.
W konkursie, który odbył się 27 listopada wzięły udział trzyosobowe drużyny reprezentujące szkoły:
w Garbowie, Leścach, Przybysławicach, Woli Przybysławskiej i Bogucinie. Odpowiedziom uczniów przysłuchiwali się z uwagą zaproszeni goście: Małgorzata Sanaluta- Zastępca Wójta Gminy Garbów, Ewa Szczuka – Dyrektor GBP im. B. Pietraka w Garbowie oraz Halina Stępniak – prezes TPZG.  Uczestnicy wzbudzili podziw publiczności swą wiedzą o narodowych bohaterach. Świetne przygotowanie wszystkich zespołów zaprezentowane w konkursie to duża praca uczniów pod kierunkiem nauczycieli – historyków.
Za ten owocny trud wyrazy uznania składamy opiekunom poszczególnych zespołów: Bożenie Firlej, Agnieszce Jóźwiakowskiej, Jadwidze Kupisz, Janowi Wójcikowi i Tomaszowi Żabie.
Na podstawie liczby zdobytych punktów jury przyznało następujące miejsca:
     I miejsce- zajęły ex aequo SP w Woli Przybysławskiej i SP w Przybysławicach,
     II miejsce- zajęły ex aequo SP w Garbowie i SP w Leścach,
     III miejsce- SP w Bogucinie,
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody książkowe.
    Organizatorzy, czyli Szkoła Podstawowa im. W. Chotomskiej w Bogucinie oraz GBP im. B. Pietraka w Garbowie Filia w Bogucinie bardzo dziękują wszystkim szkołom podstawowym z terenu naszej gminy za przyjęcie zaproszenia do uczestnictwa w konkursie.
     Szczególne słowa podziękowania kierujemy do sponsora nagród i słodkiego poczęstunku- Gminnej Biblioteki Publicznej im. B. Pietraka w Garbowie oraz do państwa D. i T. Marczaków właścicieli sklepu Lewiatan w Bogucinie.

Agnieszka Mazur

« Powrót
© Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Bogucinie
Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Realizacja: SULIMO