r. Imieniny:  A A A

Szkoła Podstawowa
im. Wandy Chotomskiej w Bogucinie

„Dajmy dzieciom miłość, żeby łez nie było” - Wanda Chotomska
      
Drodzy Uczniowie! 24.03.2020

Drodzy Uczniowie!

Od 25 marca do 10 kwietnia zajęcia będą się odbywały w formie zajęć na odległość z wykorzystaniem dziennika elektronicznego, poczty elektronicznej oraz dostępnych narzędzi wskazanych przez nauczycieli. Pracujemy zgodnie z planem zajęć obowiązującym od początku II semestru.

Nauczyciele będą Wam przekazywali  w czasie trwania danej lekcji jej temat, cele i materiały. Prześlą Wam (lub Rodzicom) wiadomość w dzienniku elektronicznym, odczytujecie ją  w czasie lekcji lub później tego dnia lub następnego do godziny 8.30. Jest to bardzo ważne, gdyż będzie to dla nas potwierdzeniem Waszej obecności. Wszelkie problemy z dostępem do dziennika zgłaszajcie wychowawcy. W dzienniku elektronicznym lub w innej formie wskazanej przez nauczyciela kontaktujecie się z nim, jeśli macie jakieś pytania lub potrzebujecie dodatkowych wyjaśnień. Nauczyciele poprzez dziennik elektroniczny oraz za pomocą innych wskazanych narzędzi elektronicznych będą monitorowali Waszą  pracę  i ją oceniali.    

   Zasady pracy dla Ucznia: 

  1. Regularnie odczytuję  wiadomości od nauczyciela w dzienniku elektronicznym 
    tego dnia, gdy została przesłana lub  kolejnego dnia do godz. 8.30. Odczytanie informacji jest potwierdzeniem mojej obecności na zajęciach.  

  1. Zapoznaję się z informacjami i materiałami udostępnionymi przez nauczyciela. 

  1. Zadane prace wykonuję zgodnie z podanymi instrukcjami i odsyłam zachowując terminy ustalone przez nauczyciela. 

  1. Staram się pracować systematycznie – nie odkładam wszystkich zadań na ostatnią chwilę. 

  1. Jeśli mam trudności z wykonaniem zadania mogę się skontaktować z nauczycielem poprzez wiadomość w dzienniku elektronicznym lub w innej formie wskazanej przez nauczyciela.  

  1. Staram się czytelnie i starannie wykonywać prace, które będą przesłane w postaci scanu lub zdjęcia, by umożliwić nauczycielowi odczytanie pracy. 

 

« Powrót
© Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Bogucinie
Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Realizacja: SULIMO