r. Imieniny:  A A A

Szkoła Podstawowa
im. Wandy Chotomskiej w Bogucinie

„Dajmy dzieciom miłość, żeby łez nie było” - Wanda Chotomska
      
CZAS POŻEGNANIA - CZAS PODZIĘKOWAŃ 28.06.2019

CZAS POŻEGNANIA - CZAS PODZIĘKOWAŃ

Dzień 19 czerwca 2019 r. dla naszej społeczności był wyjątkowy i na zawsze zapisze się w historii szkoły.

Chwile wzruszenia przeżyliśmy już w czasie mszy św. w kościele parafialnym, w czasie której ks. proboszcz Zenon Małyszek skierował piękne słowa do Pani Dyrektor Anny Wójcik, wyrażając uznanie i podziękowanie za 20 lat pracy na stanowisku dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Bogucinie.

Uroczystość, która odbyła się w szkole w sali gimnastycznej, będącej uwieńczeniem wieloletnich marzeń uczniów i wielkich starań Pani Dyrektor, dostarczyła nam emocjonujących chwil. Pożegnanie jest trudnym momentem, jest zamknięciem pewnego etapu, jest też okazją do podsumowań i podziękowań, jest okazją do spojrzenia z innej perspektywy. Pani Dyrektor po wielu latach niełatwej, ale też satysfakcjonującej pracy dyrektora i nauczyciela postanowiła rozpocząć czas zasłużonego odpoczynku. W ciepłych słowach, które skierowała do całej społeczności szkolnej i do wszystkich, którzy byli częścią życia szkoły podziękowała  za okazywaną pomoc, współpracę i życzliwość, wspominała też lata swojej pracy. Przy słowach Pani Dyrektor bardzo potrzebne okazały się chusteczki, bo z wielu oczu popłynęły łzy wzruszenia. Głos zabrał Wójt Gminy Garbów p. Kazimierz Firlej podkreślając  osiągnięcia Pani Dyrektor i dziękując za sumienne, rzetelne pełnienie powierzonej funkcji, a przede wszystkim za serce wkładane w swoją pracę . Następnie w imieniu wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły oraz emerytów słowa podziękowań wyraziła p. Halina Zarzeka. Powiedziała, że my współpracownicy odczuwaliśmy komfort pracy z dyrektorem, na którego profesjonalizm, kompetencje i życzliwość  mogliśmy zawsze liczyć. Wyraziła wdzięczność, że mieliśmy zaszczyt współpracować  na zasadzie partnerstwa i doświadczać pozytywnych efektów pracy. Pięknym podziękowaniem było wystąpienie p. Zofii Abramek, która słowami wiersza  powitała Panią Dyrektor w gronie emerytów, opowiedziała też o jej pracy jako dyrektora szkoły oraz zachęciła do korzystania z uroków przyrody w czasie zasłużonego wypoczynku. W imieniu Samorządu Uczniowskiego słowa podziękowań i życzenia na przyszłość złożyli Anna Szlachetka i Sebastian Kubacki. Piękne słowa skierowali też do Pani Dyrektor rodzice, w ich imieniu wystąpiły p. Mariola Rybkowska – przewodnicząca Rady Rodziców, p. Jolanta Stępnicka oraz p. Sabina Jędrejek. Podziękowały za trud włożony w wychowanie kolejnych pokoleń uczniów, za troskę o nich, dbałość, aby czuli się w szkole jak najlepiej. Za stwarzanie jak najlepszych warunków do rozwoju intelektualnego i emocjonalnego wszystkich uczniów, których Pani dyrektor traktowała jak swoje dzieci. Wszystkim słowom podziękowań towarzyszyły też słowa życzeń zdrowia, pogody ducha, ciepła i spokoju w życiu osobistym.

Niezwykle trudno jest żegnać się z dyrektorem szkoły, który na co dzień udowadniał, że „dyrektorem się bywa, a człowiekiem się jest”, ale my nie mówimy: „żegnaj”, my mówimy: „do widzenia”. Życzymy, aby nie opuszczał Pani Dyrektor dobry humor, dopisywało zdrowie, by nadal otaczała Ją życzliwość ludzi oraz, aby miała teraz czas na realizację własnych pasji i marzeń.
« Powrót
© Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Bogucinie
Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Realizacja: SULIMO