r. Imieniny:  A A A

Szkoła Podstawowa
im. Wandy Chotomskiej w Bogucinie

„Dajmy dzieciom miłość, żeby łez nie było” - Wanda Chotomska
      

20.08.2014

Projekt Nowe szanse - lepsze wyniki -  współfinansowany z EFS

wartość: 95 860,04 zł., zakończenie: lipiec 2013 r.

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
Projekt „Nowe szanse – lepsze wyniki” w szkole w Bogucinie
 
Szkoła Podstawowa im. W. Chotomskiej w Bogucinie, od listopada 2012 roku realizuje projekt: Nowe szanse – lepsze wyniki”, dofinansowany ze środków EFS. Ogólna wartość projektu wynosi 95 860,04 zł, z uwzględnieniem kosztów własnych. Koordynatorem tego projektu jest jeden z nauczycieli szkoły, pani Agnieszka Mazur. Działaniami w ramach tego projektu objęci są uczniowie klas I –VI, którzy uczestniczą w następujących zajęciach:
 
  • Zajęcia z matematyki dla wszystkich uczniów klasy III i VI
  • Koło matematyczno-informatyczne „Licząca myszka”
  • Koło przyrodnicze „Młodzi odkrywcy”
  • Koło językowe – język angielski interaktywnie
  • Zajęcia językowe poprawnego mówienia i czytania
  • Warsztaty psychologiczne
  • Zajęcia rewalidacyjne
  • Zajęcia stymulujące rozwój fizyczny uczniów
 
Realizacja tego projektu przyczynia się do zwiększenia szans edukacyjnych uczniów, a tym samym osiągania przez nich lepszych wyników w nauce. W projekcie uwzględniono zarówno potrzeby uczniów zdolnych, jak i uczniów mających trudności z opanowaniem wiedzy i umiejętności.
 
Zajęcia te są prowadzone przy użyciu nowoczesnych technologii informacyjnych (m.in. tablica interaktywna, tablety, programy komputerowe), jak i przy pomocy takich przyrządów jak: lornetki, lunety, gry edukacyjne, przyrządy sportowe. Dla uczniów koła przyrodniczego „Młodzi odkrywcy” oprócz zajęć w klasie, przewidziane są liczne wyjazdy edukacyjne, do ciekawych miejsc Lubelszczyzny. Zajęcia te prowadzi pani Eliza Piwko.
 
Poza tym realizowane są dodatkowe zajęcia pod nazwą Język Angielski Interaktywnie, podczas których uczniowie za pomocą multimedialnych technologii poszerzają znajomość języka angielskiego. Pod kierownictwem i nadzorem pani Doroty Sim-Popek nauka języka staje się bardziej interesująca i atrakcyjniejsza, a przy pomocy tych narzędzi, gier dydaktycznych i zabaw, uczniowie bardzo łatwo przełamują swoje bariery językowe, a proces uczenia się jest dla nich bardziej przyjemniejszy od tradycyjnej lekcji z podręcznikiem.
 
W zajęciach stymulujących rozwój fizyczny uczniów biorą udział uczniowie klasy I i II, pod okiem pani Marleny Kwiecień. Głównym celem tych zajęć jest wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów, przygotowanie do wszechstronnego uczestnictwa w kulturze fizycznej, jak również rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych.
 
 
Zajęcia językowe poprawnego mówienia i czytania odbywają się z uczniami klasy I, a prowadzi je pani Urszula Rondoś. Mają one na celu wspomaganie rozwoju kompetencji językowej poprzez: usprawnianie wymowy, doskonalenie poprawności gramatycznej wypowiedzi, wzbogacanie słownika czynnego, rozwijanie umiejętności słuchania utworów literackich, tworzenia opowiadań i dialogów. Zajęcia mają charakter zabawowy.
 
W zajęciach dodatkowych z matematyki uczestniczą wszyscy uczniowie klasy VI, pod kierunkiem pani Urszula Lasota-Woś. Uczniowie mają możliwość ugruntowania i poszerzenia swoich wiadomości z matematyki. Udział w tych zajęciach zwiększa szansę uczniów uzyskania sukcesu na sprawdzianie klas szóstych.
 
Na zajęcia „Licząca Myszka” (również pod okiem pani Urszuli Lasoty-Woś) uczęszczają uczniowie, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę z matematyki, przy wykorzystaniu technologii informatycznej. Pracując na specjalnym programie interaktywnym „Algebra i geometria” na tablicę interaktywną, uczniowie chętniej poznają zawiłości matematyczne. Mają również możliwość korzystania z tabletów, jak również poznają tajniki programowania.
 
Zajęcia matematyczne dla wszystkich uczniów klasy III prowadzi pani Wiesława Szymczyk. Mają one na celu m.in. ułatwienie uczniom rozwijania sprawności umysłowych i przygotowanie uczniów do ogólnopolskiego sprawdzianu po klasie III.
 
Dla dzieci z problemami emocjonalnymi, agresywnymi czy mało pewnymi siebie, jak również z problemami dotyczącymi trudności w nauce, prowadzone są w szkole warsztaty rewalidacyjne i psychologiczne, które prowadzi pani Anna Łaska oraz pani Ewa Chmielnicka.
 
Nowoczesne formy nauczania wprowadzane w naszej szkole zwiastują nadejście nowej ery cyfryzacji szkolnictwa i możemy być dumni, że nie odstajemy pod tym względem od światowej czołówki najlepszych.
 
Eliza Piwko
 
 
 
Uczniowie z Bogucina w Obserwatorium Astronomicznym
 
Lepszym obserwacjom otaczającego świata, służą wyjazdy edukacyjne uczniów koła przyrodniczego „Młodzi odkrywcy”. Jeden z nich odbył się 14 grudnia 2012 roku do Obserwatorium Astronomicznego w Puławach. Uczniowie uczestniczyli w niezwykłej lekcji dydaktycznej, dotyczącej Układu Słonecznego, planetoid, meteorytów czy czarnych dziur. Pytaniom nie było końca, jak przystało na przyszłych astronomów. Następnie dzieci zobaczyły przyrządy do obserwacji nieba, takie jak teleskopy, jeden z nich „pachniał świeżością”, bo miał dopiero kilka miesięcy. Poza tym pracownicy obserwatorium pokazali uczniom odłamki prawdziwych meteorytów pochodzących z kosmosu oraz piękne fotografie, dotyczące zjawisk zaćmienia Słońca i Księżyca. Na koniec wizyty dzieci udały się na samą górę okrągłego obserwatorium, pod jego kopułę, aby zobaczyć olbrzymi teleskop i mechanizm otwierania ruchomego dachu, potrzebnego do obserwacji nieba. Niestety złe warunki atmosferyczne uniemożliwiły „Młodym odkrywcom” obserwację ciał niebieskich na polskim niebie. Nasz przewodnik, poinformował uczniów, że tylko 1/3 nocy w roku jest bezchmurna i służy obserwacjom. Jednak i tak będzie co wspominać. Dzieci dostały zaproszenie do Obserwatorium Astronomicznego na lato, kiedy pogoda bardziej sprzyja poznawaniu wszechświata. Późna wieczorna godzina przypomniała wszystkich, że czas wracać do domów.
 
Eliza Piwko
 
 
 
 

 

Festiwal Nauki

2013/2014

10_f3b6c.jpg 9_6eacd.jpg 8_a7bf4.jpg 7_37ab4.jpg 6_35060.jpg 5_66a83.jpg 4_6ec53.jpg 3_df4f8.jpg 2_4586f.jpg 1-1_81704.jpg
« Powrót
© Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Bogucinie
Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Realizacja: SULIMO