r. Imieniny:  A A A

Szkoła Podstawowa
im. Wandy Chotomskiej w Bogucinie

„Dajmy dzieciom miłość, żeby łez nie było” - Wanda Chotomska
      

20.08.2014

Projekt "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych"

wartość: 30 000 zł., zakończenie: trzeci kwartał 2012 r.

W roku szkolnym 2011/2012 w naszej placówce realizowane były zajęcia dodatkowe w ramach projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. W naszej szkole odbyły się następujące rodzaje zajęć wyrównujących oraz rozwijających wiedzę i umiejętności uczniów:
  • Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożone ryzykiem dysleksji,

  • Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,

  • Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych; matematyczno – przyrodnicze,

  • Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie. Dzięki udziałowi w projekcie szkoła powiększyła także swą bazę dydaktyczną o wiele nowoczesnych i atrakcyjnych dla dzieci pomocy naukowych.

 
« Powrót
© Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Bogucinie
Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Realizacja: SULIMO