r. Imieniny:  A A A

Szkoła Podstawowa
im. Wandy Chotomskiej w Bogucinie

„Dajmy dzieciom miłość, żeby łez nie było” - Wanda Chotomska

Góra grosza
    Najlepsze co możemy dać dziecku, to rodzina, w której może czuć się bezpiecznie, rozwijać swoje pasje i zainteresowania, nawiązywać przyjaźnie. Dlatego celem akcji Góra Grosza jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, zawodowych rodzin zastępczych oraz domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze.
    Przeprowadzając zbiórkę w naszej szkole zyskujemy:
• Efekt wychowawczy – uświadomienie uczniom, że oddając chociażby jeden grosz, można zrealizować wielkie przedsięwzięcia na rzecz dzieci w trudnej sytuacji życiowej.
• Efekt integracyjny – możliwość przeprowadzenia wspólnego przedsięwzięcia nauczycieli i uczniów na rzecz potrzebujących dzieci.
• Efekt prestiżowy – możliwość włączenia się w wielką ogólnokrajową inicjatywę na rzecz dzieci z opieki zastępczej.

"Pomóż Dzieciom przetrwać zimę"- akcja prowadzona jest przed świętami Bożego Narodzenia z myślą o dzieciach z rodzin wielodzietnych, niepełnych, rozbitych, będących w trudnej sytuacji materialnej oraz podopiecznych domów dziecka i ośrodków szkolnowychowawczych. W dobrowolnej zbiórce odzieży, obuwia, zabawek, książek, artykułów szkolnych i papierniczych, środków czystości i higieny osobistej, słodyczy, żywności długoterminowej, ziemiopłodów, przedmiotów gospodarstwa domowego mogą wziąć udział zarówno osoby prywatne, jak i firmy oraz organizacje społeczne.

"Mikołaj o Tobie też nie zapomni"

"Dzień Ziemi "- to nazwa akcji prowadzonej corocznie wiosną, a dokładniej 22 kwietnia. Zmiany klimatyczne stanowią jedno z najważniejszych zagadnień globalnych. Jej celem jest promowanie postaw ekologicznych wśród dzieci i młodzieży już od najmłodszych lat. Mając na uwadze postępującą degradację środowiska przyrodniczego, organizujemy wtedy wokół naszej szkoły wielkie sprzątanie szczególnie terenów zielonych, sadzenie i okopywanie  roślin, odchwaszczanie, zbieranie nieczystości. Poza tym wykonywane są przez uczniów gazetki ścienne, a na lekcjach nauczyciele uświadamiają młodemu pokoleniu jak nawet niewielka zmiana codziennych nawyków i funkcjonowania  gospodarstw domowych może  chronić naszą planetę.

Zbiórka zużytych baterii

Organizowana od kilku lat przez naszą szkołę zbiórka zużytych baterii ma na celu zachęcenie uczniów i społeczność lokalną do segregacji odpadów i ochrony środowiska.
Zużyte baterie i akumulatory stanowią zagrożenie głównie ze względu na ołów, kadm i nikiel. Gdy zostaną wprowadzone do środowiska powodują zakłócenia procesów samooczyszczania w wodach i glebie. Elektrolit z akumulatora umieszczonego w pojemniku z innymi odpadami i przekazanego na komunalne wysypisko śmieci, w przypadku wycieku, wstrzymuje procesy biodegradacji innych odpadów.

Komputery za tonery
Akcja, w której uczestniczy nasza szkoła polega na zbiórce zużytych, pustych kartridżów do drukarek komputerowych. Są to odpady nadające się do powtórnego użytku.
Za zebranie dużych ilości pustych wkładów do drukarek można zakupić sprzęt komputerowy, drukarki lub pomoce dydaktyczne dla uczniów.

SKO
Od 1 października 2008 roku w naszej szkole prowadzona jest Szkolna Kasa Oszczędności w porozumieniu z Bankiem Spółdzielczym z  Nałęczowa. Dzieci mogą oszczędzać pieniądze na wyznaczone cele: wycieczkę szkolną, wyjazd wakacyjny, laptopa itp.  Co roku bierzemy udział w konkursach: konkursie plastycznym na projekt kalendarzyka oraz ogólnopolskim konkursie „Dziś oszczędzam w SKO jutro w Banku Spółdzielczym” pod patronatem Banku Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna w Warszawie.
© Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Bogucinie
Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Realizacja: SULIMO