r. Imieniny:  A A A

Szkoła Podstawowa
im. Wandy Chotomskiej w Bogucinie

„Dajmy dzieciom miłość, żeby łez nie było” - Wanda Chotomska
      
Powrót klas I-III do nauczania stacjonarnego 15.01.2021

Powrót klas I-III do nauczania stacjonarnego

Szanowni Państwo!

Szanowni Państwo!

   Uczniowie klas I-III od 18 stycznia 2021r. powracają do nauczania stacjonarnego.  Aby ten powrót był jak najbardziej bezpieczny, Ministerstwo Edukacji, wspólnie z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało nowe wytyczne. Opracowane zasady mają na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa. Znajdują się w nich rekomendacje dotyczące organizacji zajęć.

   Od 18.01.2021 dzieci będą też mogły korzystać z obiadów na dotychczasowych zasadach. Informacje dotyczące zasad sanitarnych oraz  dowozów i godziny odjazdów z poszczególnych przystanków zostaną przekazane poprzez dziennik elektroniczny.

    Uczniowie klas IV-VIII kontynuują nauczanie zdalne zgodnie z dotychczasowym planem zajęć.
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Informacje dotyczące funkcjonowania szkół oraz wytyczne MEiN, GIS, MZ  znajdują się na stronach:
 https://www.kuratorium.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=10983
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/organizacja-nauki-w-szkolach-i-placowkach-po-feriach
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-sanitarne-dla-klas-1-3

« Powrót
© Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Bogucinie
Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Realizacja: SULIMO