r. Imieniny:  A A A

Szkoła Podstawowa
im. Wandy Chotomskiej w Bogucinie

„Dajmy dzieciom miłość, żeby łez nie było” - Wanda Chotomska
      
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 14.06.2024

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Informujemy, że nasza szkoła otrzymała środki finansowe w formie dotacji w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” - edycja 2023 r.

Przyznana kwota to 5 000 zł (w tym wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa wyniesie 4 000 zł, a wysokość finansowego wkładu własnego organu prowadzącego - 1 000 zł). Zostanie ona przeznaczona m.in. na zakup książek będących nowościami wydawniczymi, kupno elementów wyposażenia do biblioteki szkolnej oraz realizację działań promujących czytelnictwo.

Celem programu jest rozwijanie czytelniczych zainteresowań uczniów poprzez zagwarantowanie im dostępu do nowości wydawniczych oraz organizację wydarzeń promujących czytelnictwo. Efektem wynikającym z realizacji programu ma być rozbudzenie i rozwijanie u uczniów zainteresowań czytaniem, co zachęci ich do samodzielnej aktywności czytelniczej nie tylko na kolejnych etapach edukacji, ale także w życiu dorosłym. Umiejętność czytania ze zrozumieniem warunkuje aktywny udział w życiu społecznym oraz determinuje sposób radzenia sobie ze zmianami na rynku pracy. Wzmocnienie czytelnictwa wśród najmłodszych jest więc inwestycją w ich kompetencje społeczne.

« Powrót
© Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Bogucinie
Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Realizacja: SULIMO