r. Imieniny:  A A A

Szkoła Podstawowa
im. Wandy Chotomskiej w Bogucinie

„Dajmy dzieciom miłość, żeby łez nie było” - Wanda Chotomska
      
Międzynarodowy Konkurs "Kangur Matematyczny 2022" 02.01.2022

Międzynarodowy Konkurs "Kangur Matematyczny 2022"

Uprzejmie informuje, że 17 marca 2022 roku o godzinie 9.00 odbędzie się XXXI edycja Międzynarodowego Konkursu "Kangur Matematyczny"

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuje, że 17 marca 2022 roku o godzinie 9.00 odbędzie się XXXI edycja Międzynarodowego Konkursu "Kangur Matematyczny". Konkurs ten został wpisany w 1994 roku do kalendarza imprez UNESCO, od lat odbywa się pod patronatem Rady Europy.

Międzynarodowy Konkurs "Kangur Matematyczny" w niezawodny sposób integruje dzieci i młodzież całego świata, bowiem w tym samym dniu uczniowie niemal wszystkich krajów Europy, a nawet uczniowie z Chin, Kanady, Australii, Rosji, RPA rozwiązują takie same zadania, a laureaci mają możliwość spotkań na wspólnych obozach i wędrówkach po świecie. Konkurs ten stał się sprawdzoną formą szerokiej popularyzacji matematyki wśród młodzieży szkolnej i przyczynia się do wzbudzenia zainteresowania tym przedmiotem.
Wysokość opłaty za udział w konkursie wynosi 12 zł od uczestnika, każdy uczestnik w dniu konkursu otrzyma zabawkę logiczną „Zaplątany Kangurek”. Konkurs trwa 75 minut.
Jeżeli przeprowadzenie konkursu w poszczególnych szkołach będzie niemożliwe, Komitet Organizacyjny Konkursu może zdecydować o jego przeprowadzeniu za pośrednictwem internetu, we współpracy ze Szkolnymi Koordynatorami Konkursu. W takiej sytuacji Komitet wyznaczy datę i czas konkursu oddzielnie dla każdej kategorii lub poziomu wiekowego. Ponadto, z uwagi na brak kontroli, nie będą przyznawane nagrody, w zamian będą upominki dla uczestników wskazanych przez Szkolnych Koordynatorów Konkursu. Czas rozwiązywania testu za pośrednictwem internetu zostaje wydłużony do 90 minut.
Uczestników konkursu Szkolni Koordynatorzy zgłaszają do 31.01.2022 r. wyłącznie drogą elektroniczną.
„Kangur Matematyczny” jest przedsięwzięciem samofinansującym się i niedochodowym a uzyskiwane środki finansowe przeznaczone są na nagrody i organizację Konkursu.

« Powrót
© Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Bogucinie
Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Realizacja: SULIMO