r. Imieniny:  A A A

Szkoła Podstawowa
im. Wandy Chotomskiej w Bogucinie

„Dajmy dzieciom miłość, żeby łez nie było” - Wanda Chotomska
      
IV Międzyszkolny Turniej Wiedzy w Szkole Podstawowej w Bogucinie 14.12.2015

IV Międzyszkolny Turniej Wiedzy w Szkole Podstawowej w Bogucinie

Temat tegorocznego Turnieju brzmiał: Świątynie i nekropolie Ziemi Garbowskiej.

Swoją wiedzę zaprezentowały zespoły uczniowskie z pięciu szkół podstawowych z terenu naszej gminy. Uczestnicy świetnie odpowiadali na wylosowane pytania dotyczące przeszłości i współczesności parafii znajdujących się na terenie gminy Garbów. Ich wypowiedzi oceniane były przez jury w składzie: p. Małgorzata Sanaluta - zastępca Wójta Gminy Garbów, p. Halina Stępniak- prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Garbowskiej, ks. Marian Szuba- proboszcz parafii p.w. Macierzyństwa N.M.P. Garbów – Cukrownia, ks. Zenon Małyszek - proboszcz parafii p.w. Przemienienia Pańskiego w Garbowie. Członkowie komisji nie tylko  oceniali odpowiedzi, ale też dzielili się swą bogatą wiedzą  na temat kościołów i nekropolii Ziemi Garbowskiej. Najlepiej na wszystkie pytania odpowiedziały uczennice ze SP w Bogucinie, zatem statuetka sowy  (przechodniej nagrody) pozostała u gospodarzy Turnieju. Wszyscy uczestnicy wykazali się dużą wiedzą i zostali wyróżnieni pamiątkowymi dyplomami oraz nagrodami książkowymi.  Najważniejszym celem konkursu jest rozbudzanie w młodym pokoleniu zainteresowania  swą „małą ojczyzną” oraz zachęcanie do poznawania jej historii.
Serdecznie dziękujemy nauczycielom przygotowującym uczniów do konkursu, a byli to: p. Jadwiga Kupisz- dyrektor SP w Leścach i nauczycielka historii, p. Agnieszka Jóźwiakowska- nauczycielka jęz. polskiego i historii w SP w Woli Przybysławskiej s. Kinga Adamiak katechetka w ZS w Garbowie, p. Bożena Firlej – nauczycielka historii w ZS w Garbowie,  p. Anna Gnieciak - nauczycielka jęz. polskiego w ZS w Przybysławicach oraz p. Halina Zarzeka - katechetka w SP w Bogucinie.
Szczególne słowa podziękowania kierujemy do naszych gości (wymienionych powyżej), którzy podjęli się trudnego zadania  oceny odpowiedzi uczestników. Nasz konkurs uświetnili także swoją obecnością p. Katarzyna Chabros – przewodnicząca Rady Gminy Garbów oraz p. Lidia Michoń – przewodnicząca Komisji Oświatowej.
Zapraszamy uczniów i ich nauczycieli do udziału w Turnieju w następnym roku, jego temat, wylosowany przez zwycięzców, brzmi:  Warunki geograficzno - przyrodnicze Gminy Garbów.

 

                                                                                                                      Agnieszka Mazur 

 

            Serdecznie dziękuję   p. Małgorzacie Podolskiej oraz p. Agnieszce Mazur - nauczycielkom naszej szkoły za przygotowanie Turnieju.

Anna Wójcik – dyr. szkoły

« Powrót
© Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Bogucinie
Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Realizacja: SULIMO